Dekorativt element

Vi vil være klimaneutrale i 2050

Der er en ny klimaplan på vej – og den er grønnere og mere ambitiøs end nogensinde!

Med deltagelsen i Realdanias DK2020-projekt sætter Favrskov Kommune en fælles, grøn kurs for hele Favrskov som geografisk område. Det betyder også, at Favrskov med den nye klimaplan tilslutter sig den nationale målsætning om at nå 70% CO2-reduktion i 2030 og netto nul-udledning i 2050.

Læs mere om DK2020
Billedet viser en paraply i regnvejr

Borgmesteraftale

Favrskov Kommune har underskrevet Den Europæiske Borgmesteraftale om klima – ”Covenant of Mayors”. 

Ved at underskrive aftalen forpligter Favrskov Kommune sig til at sætte mål for reduktion af CO2-udledningen.

Målet skal sættes for kommunen som geografisk område og altså ikke kun for kommunen som virksomhed. 

Med Borgmesteraftalen forpligter Favrskov Kommune sig også til at afholde energidage for kommunens borgere, udveksle erfaringer med andre lokale og regionale enheder og i det hele taget udbrede aftalens budskab om at arbejde for lokal bæredygtig energi.

Du kan læse mere om Borgmesteraftalen her

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

klimaenergi@favrskov.dk