Favrskov Kommune tilbyder seniorer og ældre et forebyggende hjemmebesøg

Besøget giver mulighed for en fortrolig og uforpligtende samtale med en forebyggelseskonsulent, som er uddannet sygeplejerske. Undtaget er seniorer og ældre, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Billedet viser en ældre kvinde med stok

Hvem kan modtage besøg?

 • 82 år: 
  Fra det år du fylder 82 år tilbydes du årligt et hjemmebesøg

 • 75 og 80 år: 
  Du tilbydes et hjemmebesøg det år du fylder 75 år og 80 år 

 • 70 år: 
  Er du 70 år og bor alene, tilbydes du et hjemmebesøg

 • Fra 65 år: 
  Er du i en særlig livssituation kan du tilbydes et hjemmebesøg - eksempelvis ved tab af ægtefælle

Kan et besøg være relevant for dig?

Ved besøget er der mulighed for at snakke om emner og tiltag, som er vigtige for dig, for at bevare et godt senior- og ældreliv. Det er dig selv, der vurderer, om et besøg har relevans. Brug gerne spørgsmålene herunder som afsæt for din beslutning. 

 • Er du tilfreds med dagligdagen?
 • Hvad er dine ønsker og tanker for fremtiden?
 • Socialt netværk og kontakt til andre?
 • Har du mod på hverdagens udfordringer?
 • Ved du, hvad du selv kan gøre for at holde dig rask?
 • Er der nogle vaner du gerne vil ændre fx kost, alkohol, rygning eller motion?
 • Påvirker udfordringer med syn, hørelse, bevægelse, balance, fald, hukommelse, kroniske sygdomme din hverdag?
 • Kender du de kommunale og private muligheder i dit nærområde?

Besøget varer ca. en time. Forebyggelseskonsulenten har notat- og tavshedspligt.

Informationsmøder på sundhedscentre

Forebyggelseskonsulenterne afholder periodevis arrangementer på vores sundhedscentre. Indholdet veksler, men omhandler altid emner, der er relevante for opretholdelse af det gode senior- og ældreliv. På arrangementerne kan du også ofte møde vores samarbejdspartnere.

Borgere der er i målgruppen, vil modtage en personlig invitation.

Ønsker du et besøg, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenten i dit område. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Kontakt: Forebyggende hjemmebesøg

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Telefontid tirsdag 8.15 – 9.00

Charlotte Ingemansen: 
Tlf: 89 64 16 52
Mail: chin@favrskov.dk

Telefontid tirsdag 8.15 – 9.00

Lene Ommel
Tlf.: 24 91 93 49
E-mail: lehp@favrskov.dk

Telefontid: Tirsdage  8.15 - 9.00 

Lise Taisbak Nygaard
Telefon: 24 41 96 28
E-mail.: liny@favrskov.dk

Kontakt

Leder af afdeling for sundhedsfremme og forebyggelse:

Christina Rubæk Amstrup
Tlf: 51 53 67 71
Email: cras@favrskov.dk