Bliv klogere på Favrskov Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi

19. marts 2024 vedtog Byrådet Plan- og bæredygtighedsstrategi 2040, der har undertitlen "Favrskov - et godt sted at leve i en foranderlig verden". 

Strategien bygger videre på den tidligere Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ og den eksisterende Kommuneplan 2021-32.

Den nye strategi udtrykker Byrådets mål for en bæredygtig fysisk planlægning, og strategien fungerer samtidig som et oplæg til revisionen af kommuneplanen. 

Igennem strategien søger Byrådet at besvare spørgsmålet om, hvordan vi lokalt kan støtte en robust og bæredygtig udvikling, samtidig med at vi fastholder den høje livskvalitet i Favrskov Kommune. 

Strategien dækker bredt inden for den fysiske udvikling, men der er særligt fire betydningsfulde initiativer og temaer, som vil kræve større ændringer i kommuneplanen samt øget dialog med interessenter. Disse initiativer og temaer omfatter:

  • Betydelige udvidelser af erhvervsområderne ved det overordnede vejnet.
  • Øget fokus på bæredygtig forsyning og etablering af flere energifællesskaber.
  • Omdannelse af tre landsbyer til centerbyer.
  • Byfornyelse og byudvikling efter behov, fortsat med vægt på varierede boligtyper

Plan- og Projektredegørelsen, der er bilag til strategien, giver en status over planlægning og projekter, der er blevet gennemført siden vedtagelsen af den seneste Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Se det digitale borgermøde 

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2040 var i offentlig høring fra 2. november 2023 til 3. januar 2024. 

Mandag 20. november 2023 blev der afholdt et digitalt borgermøde, hvor strategien blev præsenteret, og hvor politikere og forvaltningen svarede på spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

Kontakt

Planafdelingen

[email protected]

89 64 10 10