Undervisning i kommunens folkeskoler er gratis, og der er mulighed for undervisning fra børnehaveklasse og op til 10. klasse.

I Favrskov Kommune er der desuden supplerende undervisningstilbud i form af specialklasser og modtageklasser. Disse foregår på folkeskolerne. 

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Skolebestyrelsen har tilsyn med skolen, fastsætter principper for den enkelte skole og godkender skolens budget inden for de rammer, som Favrskov Byråd har besluttet.

Læs også mere om folkeskoler på borger.dk

Skoledistrikter

Her på kortet viser vi skoledistrikter i Favrskov. Du har mulighed for at søge på en adresse og herefter få vist, hvilket skoledistrikt adressen hører til.

Vær særligt opmærksom på, at der er vejnavne, som har flere forskellige postnumre. 

Hvis du har spørgsmål til distrikterne, er du velkommen til at kontakte Børn og Kultur på boernogkultur@favrskov.dk

Børn med skoletasker

Skriv dit barn op til skolestart

Som hovedregel skal dit barn starte i skole i det kalenderår, dit barn fylder seks år. I får brev i den digitale postkasse, når tiden er inde til at skrive dit barn op.

Brevet indeholder detaljerede oplysninger om skolestart, og hvordan du indskriver dit barn digitalt.

Samtykkeerklæring ved skolestart

Skriv dit barn op til skole

Mere om skoler i Favrskov

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Du kan ønske, at dit barn kommer på en anden skole end distriktsskolen. Det kan være en skole i eller uden for Favrskov Kommune.  Du vil under alle omstændigheder modtage et brev fra distriktsskolen, når dit barn skal starte i skole.
 
Hvis du ønsker en anden skole i kommunen end distriktsskolen, skal du skrive det i forbindelse med indskrivningen. Inden 1. januar får du svar fra Børn og Kultur, om barnet er optaget på den ønskede skole. Barnet er til hver en tid sikret plads på distriktsskolen.
 
Hvis du ønsker en skole uden for kommunen, skal du selv kontakte den pågældende skole for at høre om, der er plads.
 
I alle tilfælde, hvor du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for barnets transport til og fra skole. Du skal selv betale for f.eks. et buskort. 

Hadsten Skole er en af kommunens to skoler med 0. - 10. klasse.

Følgende skoler har Hadsten Skole som overbygningsskole og/eller hører til Hadsten Skoles 10. klasse skoledistrikt:

 • Bavnehøjskolen 0 . - 6. kl. 
 • Hadbjerg Skole 0. -  9. kl.
 • Østervangskolen 0. -  9. kl.  
 • Lilleåskolen 0. - 6. kl. 
 • Haldum-Hinnerup Skole 0. - 9. kl.
 • Præstemarkskolen 0. - 9. kl. 
 • Rønbækskolen 0. - 9. kl. 

Skovvangskolen i Hammel er kommunens anden skole med 0. - 10. klasse. Følgende skoler hører til Skovvangskolens 10. klasses distrikt. 

 • Tungelundskolen 0. - 9. kl.
 • Søndervangskolen 0. - 9. kl. 
 • Ulstrup Skole 0. - 9. kl.

Korsholm Skole 0. - 6. kl. har overbygning fra 7. - 9. kl. på Præstemarkskolen.

Hvis du gerne vil påvirke dit barns skole, er det en mulighed at blive medlem af Skolebestyrelsen.

Byrådet beslutter økonomi og rammer. Skolelederen og lærerne får i det daglige skolen til at fungere.
  
Det er eksempelvis skolebestyrelserne, der bestemmer:

 • hvordan skolens økonomiske midler skal bruges.
 • hvad der skal i fokus nu og her.
 • principper for, hvordan tingene skal foregå.
 • skolens værdier og ordensreglerne.

Her kan du læse hele skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

Her kan du læse Skolestyrelsesvedtægten. Den indeholder nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten med bilag indeholder bl.a. bestemmelser om:

 • Opgavefordeling mellem byråd, skolebestyrelse og skoleleder
 • Skolebestyrelsens sammensætning
 • Mål og arbejdsform
 • Skolestruktur
 • Elevråd mv.

Friskoler er private skoler, hvor skolen giver undervisning ud fra særlige religiøse, traditionelle eller pædagogiske principper. Der er egenbetaling.

Der er følgende friskoler i Favrskov Kommune.

Friskolen i Hinnerup
Damsbrovej 11, Norring
8382 Hinnerup
Telefon: 86 91 13 01
kontor@friskolen-hinnerup.dk

Regnbueskolen
Vadstedvej 101
8450 Hammel
Telefon: 86 96 51 11
mail@regnbueskolen.dk

Frijsendal Friskole
Skolevangsvej 12
8450 Hammel
Telefon: 86 96 16 96
skoleleder@frijsendal-friskole.dk

Voldumegnens Friskole
Voldum-Rud Vej 40, Voldum
8370  Hadsten
Telefon  40 35 90 86
skoleleder@voldumegnensfriskole.dk

Friskolen Vellev
Skjesbjergvej 5, Vellev
8860 Ulstrup
Telefon 64 66 60 86
kontor@friskolen-vellev.dk

Hvis dit barn skal hjemmeundervises, skal du udfylde en erklæring, før undervisningen kan påbegyndes:

Erklæring om hjemmeundervisning - fuld forældremyndighed (en underskrift)

Erklæring om hjemmeundervisning - fælles forældremyndighed (to underskrifter)

Kontakt

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
boernogkultur@favrskov.dk

Skriv sikkert til Børn og Kultur

Send sikker Digital Post via linket her