I forbindelse med dit barns overgang fra børnehave til skole/SFO kan skolen have brug for at indhente relevante personoplysninger fra dit barns daginstitution eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter (PPR) i den relevante kommune.

Det kan dreje sig om følgende oplysninger:

  • Faglige og/eller sociale problemer der bliver taget hensyn til i daginstitutionen
  • Specialpædagogisk bistand eller andre støtteforanstaltninger
  • Forældremyndighedsindehaver og evt. samværsaftaler
  • Oplysninger om barnets helbredsforhold der skal tages hensyn til
  • Udtalelser til andre myndigheder vedrørende barnet, eksempelvis til Social og Sundhed
  • Sprogscreeninger og tiltag i den forbindelse

Formålet med at indhente og videregive oplysningerne er at sikre et smidigt, sammenhængende og konstruktivt samarbejde og undervisningsforløb i forbindelse med opstart på skolen, herunder skabe helhed i overgangen fra daginstitution til skole.

Hvordan meddeler du dit samtykke?

I forbindelse med den elektroniske indskrivning kan du give dit samtykke ved at sætte flueben i boksen ud for ”Samtykkeerklæring”.

Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at henvende dig til skolen.