Vederlag til borgmester og byråd

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Favrskov Byråd.

Beløbene i højre kolonne oplyser det årlige vederlag pr. 1. januar 2022 opgivet i hele kroner.

Hverv Vederlag 
Borgmester  1.087.210 kr.
Øvrige medlemmer af Favrskov Byråd 98.687 kr.
Tillægsvederlag ved hjemmeboende børn under 10 år 15.269 kr.
1. viceborgmester 108.721 kr.
Formændene for de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 163.082 kr.
Medlemmerne af Økonomiudvalget 65.233 kr.
Medlemmerne af de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 54.361 kr.
Formanden for det særlige børn og unge-udvalg 163.082 kr.
Næstformanden i det særlige børn og unge-udvalg 81.541 kr.
Formanden for Landsbyrådet (§ 17, stk. 4 udvalg) 54.361 kr.
De to politisk udpegede medlemmer af Landsbyrådet 21.744 kr.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget 43.488 kr.

 

Vederlag for øvrige poster

Den kommunale styrelseslov siger, at byrådet skal oplyse størrelsen på vederlag, byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager.

Oplysningspligten gælder, når byrådsmedlemmer eller ansatte efter valg eller på forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg. 

Oplysningspligten omfatter kun vederlagene. Andre udbetalinger som for eksempel mødediæter, udgiftsgodtgørelse eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er knyttet til varetagelsen af det omhandlede hverv, er ikke omfattet af oplysningspligten.  

Vederlag og hverv i Favrskov 2023

NavnHvervVederlag
Nils BorringMedlem af bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland (tidligere Væksthus Midtjylland)30.000 kr.
Eva DamsgaardMedlem af bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S34.000 kr.
Søren FrandsenFormand for Favrskov Forsyning A/S113.400 kr.
Charlotte GreenMedlem af bestyrelsen for Hinnerup Fjernvarme a.m.b.a.19.800 kr.
Mette NøhrMedlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S34.000 kr.
Flemming NørgaardMedlem af bestyrelsen for Hadsten Varmeværk A.m.b.a.11.400 kr.
Niels Christian Selchau-MarkNæstformand for Favrskov Forsyning A/S56.700 kr.
René SchneiderMedlem af Overtaksationskommissionen nedsat i henhold til lov om offentlige veje3.000 kr.
René SchneiderFormand for Hegnsynet861 kr.
Rikke Randrup SkåningMedlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S34.000 kr.
Thomas StormGudenådalens Energiselskab A.m.b.a.36.000 kr.