Vederlag til borgmester og byråd

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Favrskov Byråd.

Beløbene i højre kolonne oplyser det årlige vederlag pr. 1. januar 2021 opgivet i kroner.

Hverv Vederlag 
Borgmester  1.067.614 kr.
Øvrige medlemmer af Favrskov Byråd 96.378 kr.
Tillægsvederlag ved hjemmeboende børn under 10 år 15.031 kr.
1. viceborgmester 80.071 kr.
Formændene for de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 160.142 kr.
Medlemmerne af Økonomiudvalget 64.056 kr.
Medlemmerne af de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 53.380 kr.
Formanden for det særlige børn og unge-udvalg 106.761 kr.
Næstformanden i det særlige børn og unge-udvalg 53.380 kr.
Formanden for Landsbyrådet (§ 17, stk. 4 udvalg) 42.704 kr.
Medlemmet af Landsbyrådet 21.352 kr.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget 42.704 kr.

 

Vederlag for øvrige poster

Den kommunale styrelseslov siger, at byrådet skal oplyse størrelsen på vederlag, byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager.

Oplysningspligten gælder, når byrådsmedlemmer eller ansatte efter valg eller på forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg. 

Oplysningspligten omfatter kun vederlagene. Andre udbetalinger som for eksempel mødediæter, udgiftsgodtgørelse eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er knyttet til varetagelsen af det omhandlede hverv, er ikke omfattet af oplysningspligten.  

Vederlag og hverv i Favrskov 2020

Navn Hverv Vederlag
Kurt Andreassen Medlem af bestyrelsen for HMN Naturgas 28.800 kr.
Nils Borring Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Sundhedsfaglige (under PKA) fra 1. maj 2018 55.700 kr.
Nils Borring Medlem af bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland (tidligere Væksthus Midtjylland) 30.000 kr.
Anders G. Christensen Næstformand i Erhvervsakademi Dania (via KKR) 45.100 kr.
Søren Frandsen Formand for Favrskov Forsyning A/S 79.700 kr.
Søren Gade Medlem af bestyrelsen for Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. 36.000 kr.
Charlotte Green Medlem af bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S 26.600 kr.
Charlotte Green Medlem af bestyrelsen for Hinnerup Fjernvarme a.m.b.a. 17.000 kr.
Niels Flade Medlem af bestyrelsen for Hammel Varmeværk A.m.b.a. 11.400 kr.
Flemming Nørgaard Medlem af KL’s Børne og Undervisningsudvalg 33.900 kr.
Flemming Nørgaard Medlem af bestyrelsen for Hadsten Varmeværk a.m.b.a. 7.000 kr.
Rikke Randrup Skåning Medlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S 26.600 kr.
Hanne Smedegaard Næstformand for bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S 26.600 kr.
Thomas Storm Medlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S 26.600 kr.