Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse kan opstå ved slag eller ryk i hovedet, der ryster og påvirker hjernen, eksempelvis ved et fald. 

Hjernerystelse kan have meget forskellige konsekvenser for den enkelte. De fleste kommer sig efter nogle få dage eller uger, men nogle kan opleve følger længe efter hovedskaden. Symptomerne kan fx være hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, besvær med at koncentrere sig, øget glemsomhed, angst og påvirket søvn.

Læs mere om hjernerystelse:

Cykelhjelm ligger ved siden af væltet cykel

Hvor kan du få hjælp, hvis du har langvarige følger efter en hjernerystelse?

Hvis du eller dit barn stadig har følger tre uger efter en hjernerystelse, skal du kontakte egen læge, som kan rådgive og henvise til relevante behandlingstilbud. 

Du har desuden mulighed for at kontakte Favrskov Kommunes hjerneskadekoordinatorer.

Hvad kan en hjerneskadekoordinator hjælpe med?

•    Råd og vejledning om situationen, muligheder og tilbud
•    Redskaber til energiforvaltning og gradvis tilbagevenden til hverdagen
•    Vejledning om fysisk aktivitet

Ved mere omfattende udfordringer tages der stilling til, om der er behov for at udvide tilbuddet.

Kontakt en hjerneskadekoordinator

For børn og unge i dagtilbud og grundskole

Hjerneskadekoordinator Louise Lynggaard
Telefon: 21 14 14 62
[email protected] 
 

Unge og voksne

Hjerneskadekoordinator Jane Mielche
Telefon: 20 59 07 07
[email protected]