Få hjælp efter din udsendelse som soldat

Hvis du som veteran - eller pårørende til en veteran - har brug for støtte efter din udsendelse, kan du kontakte Social Indsats i Favrskov Kommune. 

En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage.

 

Efter udsendelse

Cirka 10% af alle veteraner vender hjem med symptomer på depression eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det betyder typisk, at veteraner oplever flashbacks, koncentrations- og hukommelsesproblemer og et forhøjet psykisk alarmberedskab.

Nogle veteraner har fysiske eller psykiske skader som følge af deres deltagelse i internationale missioner. For andre er det misbrug eller økonomiske problemer, der er problemstillingen.

En udsendelse påvirker ikke kun dig som veteran; dine pårørende kan også få brug for støtte.

Favrskov samarbejder med Veterancentret

I Favrskov Kommune er vi opmærksomme på veteraners problemstillinger, men også kompetencer og ressourcer. Vi har fokus på veteraners familier og støtter op om lokale veteraninitiativer.

Samarbejdet med Veterancentret betyder, at Favrskov Kommune har mulighed for at bruge Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov.