Tvister mellem lejer og udlejer

To forskellige nævn kan hjælpe med at afklare tvister mellem lejer og udlejer.

Huslejenævnet bruges i tilfælde, hvor udlejer er privat og Beboerklagenævnet i de tilfælde, hvor der er tale om almene boliger.

Sekretariatsbetjeningen af beboerklagenævn og huslejenævn varetages af Aarhus Kommune.

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i private boliger, har begge parter mulighed for at bede Huslejenævnet om at træffe en afgørelse. Huslejenævnet kan også tage stilling til, om et lejemål er mangelfuldt inden udlejningens start.  

Det koster 357 kr. i 2024 at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Gebyret indsættes på Aarhus Kommunes konto: 

 • Registreringsnummer 2211
 • Kontonummer 3485942350

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.

Du kan indsende en klage til Huslejenævnet med Digital Post via linket nedenfor.

Læs mere om huslejenævnet på borger.dk

Dekorativt element

Skriv til Huslejenævnet

Sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet håndteres af Aarhus Kommune

For virksomheder: Skriv til Huslejenævnet

For borgere: Skriv til huslejenævnet (log på med MitID)

Mere om huslejenævnet

Det koster 357 kr. (2024) at få behandlet en sag i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

I forbindelse med lejelovsændringer i 2015 blev der indført en regel, som bestemmer at udlejer pålægges et gebyr, hvis en lejer får fuldt medhold i en sag.

Reglen findes i boligreguleringslovens § 39, stk. 2.

Gebyret er i 2024 på 6.827 kr.

Det er nævnet, der vurderer om betingelserne for gebyrpålæg er til stede.

Der er ikke en modsvarende regel, hvis en udlejer får fuldt medhold.

Medlemmer af Huslejenævnet:
 • Michael Bech Jørgensen, formand
 • Jeppe Holm, repræsentant for udlejere
 • Jeannette H. Nielsen, repræsentant for lejere
 • Jette Olesen udpeges, socialt sagkyndigt medlem

 

Nævnet behandler sagen, når nævnet har modtaget de relevante oplysninger fra parterne.
Derfor skal du regne med en sagsbehandlingstid på 8-12 uger

 

Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

Derudover kan den relevante dokumentation variere fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Forbrugsregnskab
 • Fraflytningsopgørelse
 • Vand- og varmeopgørelse
 • Billeddokumentation

Huslejenævnet håndterer sager, der opstår i private udlejningsboliger.

Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

Hvis du er ejer af en bolig eller andelshaver i en andelsboligforening, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsvurdering af huslejens størrelse. Dvs. Huslejenævnet kan tage stilling til, hvor meget du som udlejer lovligt kan opkræve i husleje, inden boligen lejes ud.

Det koster 596 kr. i 2024 at få lavet en forhåndsvurdering

Det er dog kun ejere, der ikke ejer andre udlejede boliger, der kan få lavet en forhåndsvurdering. Det samme gælder for andelshavere, som på ansøgningstidspunktet ikke må have brugsret til andre udlejede andelsboliger.

Normtal gældende fra 1. januar 2025:

 • Honorar for eget viceværtarbejde: 2.650 kr. ekskl. moms (2024: 2.575 kr.)
 • Honorar for egen administration: 3.850 kr. ekskl. moms (2024: 3.750 kr.)

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i almene boliger, har begge parter mulighed for at bede Beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Det koster 167 kr. i 2023 at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Gebyret indsættes på Aarhus Kommunes konto: 

 • Registreringsnummer 2211
 • Kontonummer 3485942350

Husk at skrive dit navn og adresse på indbetalingen.

Du kan indsende en klage til Beboerklagenævnet med Digital Post via linket nedenfor.

Dekorativt element

Skriv til Beboerklagenævnet

Sekretariatsbetjeningen af beboerklagenævnet håndteres af Aarhus Kommune.

For virksomheder: Skriv til Beboerklagenævnet

Skriv til Beboerklagenævnet (log på med MitID)

Mere om Beboerklagenævn

De almene boliger er typisk samlet i afdelinger af boligforeninger. Ofte benyttes udtrykket almennyttig bolig.

Almenboligloven beskriver tre typer af almene boliger:

 • Almene familieboliger
 • Almene ungdomsboliger
 • Almene ældreboliger

Der kan både være tale om lejligheder, rækkehuse, hus m.v.

Nævnet behandler for eksempel sager om: 

 • huslejens størrelse
 • forhøjelser af lejen
 • opgørelse af en boligs stand ved indflytning og fraflytning
 • regler for vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • betaling af varme, vand og lignende
 • husordensovertrædelser

 

Medlemmer af Beboerklagenævnet
 • Michael Bech Jørgensen, formand
 • Ardiana Kota, repræsentant for udlejere
 • Niels Danstrup, repræsentant for lejere
 • Jette Olesen, socialt sagkyndigt medlem

 

Nævnet behandler sagen, når nævnet har modtaget de relevante oplysninger fra parterne.
Derfor skal du regne med en sagsbehandlingstid på 8-12 uger.

Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

Derudover kan den relevante dokumentation, varierer fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Forbrugsregnskab
 • Fraflytningsopgørelse
 • Vand- og varmeopgørelse
 • Billeddokumentation

Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

Huslejenævnet håndterer sager der opstår i private udlejningsboliger.