To forskellige nævn kan hjælpe med at afklare tvister mellem lejer og udlejer.

Huslejenævnet bruges i tilfælde, hvor udlejer er privat og Beboerklagenævnet i de tilfælde, hvor der er tale om almene boliger.

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i private boliger, har begge parter mulighed for at bede Huslejenævnet om at træffe en afgørelse. Huslejenævnet kan også tage stilling til, om et lejemål er mangelfuldt inden udlejningens start.  

Det koster 345 kr. i 2023 at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Gebyret indsættes på Favrskov Kommunes konto – registreringsnummer 4387, kontonummer 3648283547 med angivelse af lejemålets adresse samt referencen "Huslejenævn"

Du kan indsende en klage til Huslejenævnet med Digital Post via linket nedenfor.

Alternativt kan du sende den skriftligt til:

Favrskov Kommune
Huslejenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Læs mere om huslejenævnet på borger.dk

Dekorativt element

Skriv Digital Post til Huslejenævnet

For at kommunikationen er sikker, skal du skrive til Huslejenævnet via Digital Post. Log på ned MitID.

Skriv til huslejenævnet

Mere om huslejenævnet

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Det koster 345 kr. (2023) at få behandlet en sag i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

I forbindelse med lejelovsændringer i 2015 blev der indført en regel, som bestemmer at udlejer pålægges et gebyr, hvis en lejer får fuldt medhold i en sag.

Reglen findes i boligreguleringslovens § 39, stk. 2.

Gebyret er i 2023 på 6.597 kr.

Det er nævnet, der vurderer om betingelserne for gebyrpålæg er til stede.

Der er ikke en modsvarende regel, hvis en udlejer får fuldt medhold.

Medlemmer af Huslejenævnet:
 • Michael Bech Jørgensen, formand
 • Jeppe Holm, repræsentant for udlejere
 • Jeannette H. Nielsen, repræsentant for lejere
 • Jette Olesen udpeges, socialt sagkyndigt medlem

 

Nævnet behandler sagen, når nævnet har modtaget de relevante oplysninger fra parterne.
Derfor skal du regne med en sagsbehandlingstid på 8-12 uger

 

Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

Derudover kan den relevante dokumentation variere fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Forbrugsregnskab
 • Fraflytningsopgørelse
 • Vand- og varmeopgørelse
 • Billeddokumentation

Huslejenævnet håndterer sager, der opstår i private udlejningsboliger.

Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

Hvis du er ejer af en bolig eller andelshaver i en andelsboligforening, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsvurdering af huslejens størrelse. Dvs. Huslejenævnet kan tage stilling til, hvor meget du som udlejer lovligt kan opkræve i husleje, inden boligen lejes ud.  
 

Det koster 533 kr. i 2022 at få lavet en forhåndsvurdering

Det er dog kun ejere, der ikke ikke ejer andre udlejede boliger, der kan få lavet en forhåndsvurdering. Det samme gælder for andelshavere, som på ansøgningstidspunktet ikke må have brugsret til andre udlejede andelsboliger. 

Normtal gældende i Favrskov Kommune fra 1. januar 2023 er:

 • Honorar for eget viceværtarbejde 2.475 kr. ekskl. moms (i 2022: 2.425 kr. ekskl. moms) 
 • Honorar for egen administration 3.600 ekskl. moms (i 2022 kr. 3.525 kr ekskl. moms).

 

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i almene boliger, har begge parter mulighed for at bede Beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Det koster 161 kr. i 2023 at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Gebyret indsættes på Favrskov Kommunes konto – registreringsnummer 4387, kontonummer 3648283547 med angivelse af lejemålets adresse samt reference "Beboerklagenævn".

Du kan indsende en klage til Beboerklagenævnet med Digital Post via linket nedenfor.

Alternativt kan du sende skriftligt til:

Favrskov Kommune
Beboerklagenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Dekorativt element

Skriv Digital Post til Beboerklagenævnet

For at kommunikationen er sikker, skal du skrive til Beboerklagenævnet via Digital Post. Log på med MitID.

Skriv til Beboerklagenævnet

Mere om Beboerklagenævn

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

De almene boliger er typisk samlet i afdelinger af boligforeninger. Ofte benyttes udtrykket almennyttig bolig.

Almenboligloven beskriver tre typer af almene boliger:

 • Almene familieboliger
 • Almene ungdomsboliger
 • Almene ældreboliger

Der kan både være tale om lejligheder, rækkehuse, hus m.v.

Nævnet behandler for eksempel sager om: 

 • huslejens størrelse
 • forhøjelser af lejen
 • opgørelse af en boligs stand ved indflytning og fraflytning
 • regler for vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • betaling af varme, vand og lignende
 • husordensovertrædelser

 

Medlemmer af Beboerklagenævnet
 • Michael Bech Jørgensen, formand
 • Ardiana Kota, repræsentant for udlejere
 • Niels Danstrup, repræsentant for lejere
 • Jette Olesen, socialt sagkyndigt medlem

 

Nævnet behandler sagen, når nævnet har modtaget de relevante oplysninger fra parterne.
Derfor skal du regne med en sagsbehandlingstid på 8-12 uger.

Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

Derudover kan den relevante dokumentation, varierer fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Forbrugsregnskab
 • Fraflytningsopgørelse
 • Vand- og varmeopgørelse
 • Billeddokumentation

Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

Huslejenævnet håndterer sager der opstår i private udlejningsboliger.