Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at der ikke hænger planter eller grene ud over vejen til gene for færdslen.

Kommunen beder derfor grundejerne om at beskære hække, træer og buske, så vejarealet er frit. Fortov og vejareal skal være frit, så både gående og øvrig færdsel ikke bliver generet. 

Illustration der viser, hvordan din hæk skal være beskåret

Hvordan skal hækken beskæres?

Hækken bør have en fri højde på mindst 2,80 meter over fortov og rabat og 4,50 meter over vejen. 

Du skal også beskære træer eller hække, der dækker for færdselsskilte og –tavler, samt omkring belysning og luftledninger.

Ved ejendomme med eksempelvis en hjørnegrund, skal du være opmærksom på at beskære beplantningen i højden af hensyn til trafiksikkerheden. Typisk må beplantningen i oversigtsarealer maksimalt blive 0,8 meter højt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke klipper min hæk?

Hvis du som grundejer ikke overholder dine pligter, kan Favrskov Kommune udføre arbejdet for din regning jf. vejlovens § 87, stk. 2.

Hvis du har spørgsmål til beskæring ved vejareal, kan du kontakte Trafik og Veje. 

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10

[email protected]