Det kan ændre livet markant for dig og dine pårørende, hvis du får en senhjerneskade med forskellige følger

Du og dine pårørende kan få hjælp af hjerneskadekoordinatoren og Favrskov Hjerneteam.

Hvad er en hjerneskade?

De mest almindelige årsager til hjerneskade er blodprop og hjerneblødning (apopleksi) eller slag mod hovedet (traumatiske skader) eksempelvis i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

Følgerne kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Følgerne af en hjerneskade kan være synlige som lammelser og talebesvær.

Andre følger efter en hjerneskade kan være usynlige, blandt andet træthed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration og problemer med at planlægge og strukturere hverdagen. Du kan også ændre personlighed.

De usynlige skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom de kan være medvirkende til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

Hvad kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe med?

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.

I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes, og det kan kommunens hjerneskadekoordinator hjælpe dig med. Hjerneskadekoordinatoren hjælper med:

  • Samtale med borger og/eller pårørende om situationen
  • Orientering om kommunens tilbud til borgere med senhjerneskade og deres pårørende
  • Hjælpe til med at koordinere rehabiliteringsforløbet
  • Kontakt til relevante fagpersoner
  • Hjælp til at formidle kontakt til aktivitets- og fritidstilbud
  • Rådgivning og vejledning om hverdagen og ændrede livsvilkår
  • Vejledning om sygemelding/jobsituation

Kontakt hjerneskadekoordinator Jane Mielche på 20 59 07 07 eller [email protected] (send ikke personfølsomme oplysninger per mail - ring i stedet eller bed os om at ringe til dig).

Logo for Favrskov Hjerneteam

Hvad kan Favrskov Hjerneteam hjælpe med?

Favrskov Hjerneteam tager sig af rehabiliteringen efter udskrivelsen fra hospitalet for borgere fra 18 år, der har fået en senhjerneskade. Hjerneteamet består af fysio- og ergoterapeuter, talepædagog, neuropsykolog og kommunens hjerneskadekoordinator.

Visitering

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, får kommunens hjerneskadekoordinator din genoptræningsplan. Planen danner grundlag for, om du efter udskrivelsen knyttes til Favrskov Hjerneteam.

Tilbud

Den rehabiliterende indsats fra Favrskov Hjerneteam er individuelt tilrettelagt og kan variere i omfang og længde. Rehabiliteringen tager udgangspunkt i dine behov, ønsker, mål, ressourcer og hele din livssituation. Du får tilknyttet en tovholder, der er med til at sikre og koordinere den tværfaglige indsats undervejs i dit rehabiliteringsforløb. Vi arbejder tæt sammen med Jobcenteret, Visitationen og andre relevante indsatser.

Pårørende

En hjerneskade rammer ikke blot den enkelte, men påvirker hele familien og dit netværk. Som pårørende er du en vigtig del af rehabiliteringen, og i forløbet er der mulighed for at deltage i målsætnings- og statusmøder. Vi tilbyder desuden individuelle samtaler og/eller møder for større dele af jeres fælles netværk.

Er du tidligere skadet?

Er du eller din pårørende tidligere ramt af en senhjerneskade, der stadig udfordrer jeres hverdag, så kontakt kommunens hjerneskadekoordinator.

Få hjælp af en talepædagog

En hjerneskade kan påvirke et menneskes evne til at kommunikere. En logopæd (talepædagog) arbejder med at undersøge, diagnosticere og behandle problemerne med at kommunikere. Eksempelvis kan I arbejde med tale, sprogforståelse, læsning og skrivning.

Logopæden udvikler i samarbejde med den ramte en plan, der tager hensyn til den enkelte persons specifikke behov og mål. Forløbet kan eksempelvis bestå af øvelser, strategier og teknikker til både den ramte og dennes pårørende - designet til at hjælpe personen til at kommunikere mere effektivt og forbedre livskvaliteten.

Kontakt logopæd Lykke Lund Hornstrup på tlf. 24 90 04 76

Kontakt

Favrskov Hjerneteam

Tlf. 89 64 23 99 
[email protected]

Hjerneskadekoordinator

Jane Mielche
20 59 07 07
[email protected]

Logopæd (talepædagog)

Lykke Lund Hornstrup
24 90 04 76