Rågen er en fredet fugl, men da bynære rågekolonier ofte er til stor gene, regulerer Favrskov Kommune bestanden i det omfang, det er lovligt.

Rågen er en fredet fugl, der på europæisk plan er truet, og derfor er der et behov for at beskytte arten på EU-plan. I Danmark og specielt her i Østjylland har vi dog en solid bestand af råger, men på grund af dens truede status er der ikke jagttid på fuglen, men kun reguleringsmuligheder.

Rågekolonier findes ofte tæt på byer, da de rovfugle, der er rågernes naturlige fjender, er sky og ikke tør at komme tæt på byerne. De bynære rågekolonier er ofte til stor gene for de mennesker, der bor tæt på kolonierne. Generne er værst i ynglesæsonen, der strækker sig fra marts til juli.

Hvad gør kommunen?

For at reducere de gener, som rågekolonierne giver, bliver der reguleret i bestanden ved at skyde ungerne, når de forlader reden. Det er de lokale jagtforeninger, der foretager reguleringen. Det sker ved frivilligt arbejde og er en stor hjælp for kommunen.

Reguleringen udrydder ikke rågekolonierne, men forhindrer kolonierne i at vokse eksplosivt.

Da rågen er fredet, er det ikke muligt at udrydde kolonierne og helt fjerne generne.

Favrskov Kommune har lavet en indsatsplan for rågeregulering for at styrke reguleringen og mindske generne.

Du kan læse indsatsplanen her

Rågefugle i toppen af et træ

Indsatsplan for rågeregulering

Favrskov Kommune har lavet en indsatsplan vedrørende rågeregulering. Planen strækker sig over 2 år

Se indsatsplan for rågeregulering