Favrskov Kommune regulerer rågeunger i rågekolonierne i de kommunale skove hvert år i perioden 1. maj til 15. juni.

Lokale jagtforeninger bemyndiges af Favrskov Kommune til at regulere rågebestanden i de kommunale skove.

Det er Naturstyrelsen, der er myndighed på området, og Favrskov Kommune indhenter de reguleringstilladelser på kommunale arealer, som det er muligt inden for lovgivningens rammer. Herefter bliver de lokale jagtforeninger bemyndiget til at foretage reguleringen. Det sker ved frivilligt arbejde og er en stor og påskønnet hjælp til kommunen.

Rågen er en fredet fugl, der på europæisk plan er truet/sårbar, og derfor er der et behov for at beskytte arten (på EU-plan). I Danmark (og specielt her i Østjylland) har vi dog en solid bestand af råger. Men grundet dens truede status er der derfor ikke jagttid på fuglen, men kun reguleringsmuligheder.

Rågen er faktisk ganske smart, da den søger beskyttelsen fra den menneskelige aktivitet i byerne. Rågens naturlige fjender som eksempelvis stor hornugle, duehøg og vandrefalk er alle sky fugle, der ikke kommer tæt på byerne. Det har rågen fundet ud af. Derfor findes kolonierne ikke ude i de nærliggende skove, hvor der er fred og ro, for der holder rovfuglene til. Men det betyder så, at beboere tæt på kolonierne oplever larm og store mængder af fugleklatter fra rågerne. Larmen fra rågerne er værst i perioden fra marts til juli, hvor ynglesæsonen er i gang.

For at reducere de gener, som rågekolonierne giver, bliver der altså reguleret i bestanden ved at skyde ungerne, når de forlader reden. Reguleringen vil ikke fjerne rågekolonien, men kun forhindre, at bestanden/kolonien ikke vokser eksplosivt.

Skræm ikke selv rågerne væk

Kommunen ønsker ikke, at der bliver lavet larm i kolonien for at skræmme rågerne væk. Dels har det en stor uheldig effekt på det øvrige dyreliv i skoven og på beboerne, der bor tæt ved skoven. Dels risikerer man at udskyde eller forlænge rågernes ynglesæson. Så kommer de senere ud af reden, og så er det sværere at ramme dem, da der så er løv på træerne. Derfor forværrer man blot udfordringerne med larmen fra rågekolonien ved selv at larme.

Kontakt

Natur og Miljø

Yang Zhang
yazh@favrskov.dk