Læs hvordan du skal forholde dig, når kraftig regn skaber oversvømmelser.

Er din bolig oversvømmet eller i fare for at blive det? Her på siden kan du læse, hvad du kan gøre før, under og efter en oversvømmelse.

Akut oversvømmelse? Kontakt dit forsikringsselskab

Er din bolig oversvømmet, og har du brug for akut hjælp, skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsselskab vil rådgive dig om, hvad du skal gøre, og de vil igangsætte de nødvendige tiltag.

Det er ikke kommunens opgave at håndtere oversvømmelser på privat grund.

Gode råd før, under og efter en oversvømmelse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Som grundejer har du selv ansvaret for at forebygge og afhjælpe gener fra oversvømmelser. Det kan du blandt andet gøre ved at: 

 • Rense tagrender
 • Sørge for at hældningen på terrassen og indkørslens fliser får vandet til at løbe væk fra huset. Vandet må selvfølgelig ikke ledes over til naboen.
 • Få installeret en kontraventil i form af et højvandslukke, hvis du har kælder, så vandet ikke kan løbe baglæns ind i kælderen.
 • Fjerne/hæve møbler og andre værdier fra gulvet, så de ikke tager skade af i tilfælde af en oversvømmelse.
 • Sørge for, at afløbsriste på din grund og de nærmeste vejriste ude i vejen er fri for blade og lignende. 

Læs mere om, hvordan du sikrer din bolig mod oversvømmelse på klimatilpasning.dk

Som grundejer har du selv ansvaret for, at din ejendom og ejendele ikke tager skade i tilfælde af oversvømmelse.

Er din bolig oversvømmet, skal du kontakte dit forsikringsselskab hurtigst muligt. De kan rådgive dig og sikre, at du får den nødvendige hjælp.

Har du mulighed for det, så kan du med fordel sikre dine mest værdifulde genstande, så de ikke står under vand.

Vær opmærksom på, at vandet kan være forurenet af kloakvand og dermed udgøre en sundhedsrisiko. 

I tilfælde af oversvømmelse er kommunens rolle at sikre driften af den kommunale service, beskytte infrastrukturen, omlægge trafikken og assistere brandvæsnet, beredskabet og politiet. Det er ikke kommunens opgave at håndtere oversvømmelser på privat grund. 

Det gør du efter oversvømmelsen:

 • Meld skaden til dit forsikringsselskab, og bed om praktiske instrukser.
 • Beskyt dig med gummihandsker og gummistøvler. Vandet kan være forurenet.
 • Flyt det, der står i vand, og red det, der kan reddes.
 • Fjern vandet med fx spande for at undgå fugtskader og skimmelsvamp. 
 • Kontakt et skadeservicefirma, hvis skaderne er for store til, du selv kan klare det.
 • Luft ud, og varm rummet op. Brug evt. affugter.
 • Sæt vådt inventar til tørre, og skaf ventilation til vandskadede vægge for at modvirke skimmelsvamp.
 • Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet. 
 • Smid ikke tingene ud. Forsikringsselskaberne vil ofte sende en taksator ud, der skal vurdere skaderne. 
Vejrist

Er vejen oversvømmet?

Kommunen har ansvaret for drift og vedligehold af kommunale veje. Private fællesveje er den enkelte grundejer eller grundejerforenings ansvar.

Ser du en offentlig vej, der er oversvømmet, må du gerne melde det ind til os.

Du kan enten sende en mail til trafikogveje@favrskov.dk, eller du kan melde det ind via vores app BorgerTip.

Gå til BorgerTip
kloak

Er kloakken stoppet?

Du har ansvaret for kloaksystemet på din egen grund.

Favrskov Forsyning ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund.

På Favrskov Forsynings hjemmeside kan du læse, hvad du skal gøre, hvis din kloak er stoppet.

Gå til Favrskov Forsynings hjemmeside
Fyldt regnvandsbassin

Sådan arbejder vi med klimatilpasning

Favrskov Kommune arbejder kontinuerligt med at kortlægge og håndtere de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med store mængder af nedbør.

Læs mere om klimatilpasning