Skolebus

Hvordan kører skolebusserne, hvad koster det, og hvem må køre med?

Midttrafik står for den kollektive bustrafik i regionen, men det er kommunen, der planlægger og administrerer den lokale skolebuskørsel i samarbejde med Midttrafik.

Priser

Det er gratis for alle at køre med kommunens skolebusser, rute 1 - 16. 

Køreplaner for skoleåret 2023/24

Du kan se køreplaner for skolebusser i Favrskov her - på Midttrafiks hjemmeside

Skolebus i Favrskov

Se skolebussernes køreplan

Køreplaner og kort for skolebusserne i Favrskov Kommune kan ses på Midttrafiks hjemmeside. 

Skolebusserne kører på skoledage i perioden fra 14. august 2023 til 28. juni 2024 i skoleåret 2023/24.

Se skolebussernes køreplan
Trafikskilt ved skole med piktogram af børn og teksten "skole"

Hjælp elever og chaufføren

Du kan hjælpe med til, at busturen bliver sikker og god for alle, ved at:

  • Flest muligt i bussen sidder på sæderne og ikke står op.
  • Blive siddende på sit sæde, indtil man skal af og bussen holder stille.
  • Sørge for, at de små elever får lov at sidde på et sæde og ikke står i midtergangen.
  • Skoletasker lægges under sæderne – og ikke på sæderne.
  • Lytte efter, hvad buschaufføren siger – de vil bare køre eleverne sikkert hjem.
Se mere om sikkerhed i skolebussen

Mere om kørsel til skole

Ifølge gældende regler for fri befordring, kan elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) få gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  • Elever der går i 0.-3. klasse skal have bopæl mindst 2,5 km fra skolen
  • Elever der går i 4.-6. klasse skal have bopæl mindst 6 km fra skolen
  • Elever der går i 7.-9. klasse skal have bopæl mindst 7 km fra skolen
  • Elever der gå i 10. klasse skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.

​Befordringen klares for de flestes vedkommende ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan tilbydes en gratis skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus, jvf. gældende regler for fribefordring.

Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere at vide om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole. 

Er der problemer med dit barns skolebus, kan du kontakte Trafik og Veje på tlf. 89 64 53 00.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på [email protected]

Hvis en elev er uheldig, eksempelvis brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene.

Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole og ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Eleven skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen, der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever, der går på privatskole, uanset bopæl og skolens beliggenhed. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.

Kontakt skolens kontor, hvis eleven går på en folkeskole.

Hvis den unge går på ungdomsuddannelse, skal der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato.Lægeattesten sendes til:

Børn og Kultur
Att.: Gitte Bechmann Hvornum
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf.: 89 64 31 12

Skolebusserne køres af disse to firmaer:

Umove Vest A/S

Tlf.: 97 52 02 45
Kører ruterne: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15

Keolis Danmark A/S

Tlf.: 88 17 18 00
Kører ruterne: 6, 7, 8 og 16

Hvis dit barn er i specialkasse eller specialskole, kan der efter en faglig vurdering gives kørsel.

Læs mere om kørsel til specialundervisning her

Kontakt

Trafik og Veje

Tlf. 89 64 10 10
[email protected]

Børn og Kultur

Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på [email protected]