Skolebus

Hvordan kører skolebusserne, hvad koster det, og hvem må køre med?

Midttrafik står for den kollektive bustrafik i regionen, men det er kommunen, der planlægger og administrerer den lokale skolebuskørsel i samarbejde med Midttrafik.

Priser

Det er gratis for alle at køre med kommunens skolebusser, rute 1 - 15. 

Køreplaner for skoleåret 2022/23

De nye køreplaner er klar og at de gælder fra 8/8 2022 - 23/6 2023 - se dem hos Midttrafik her

Skolebus i Favrskov

Se skolebussernes køreplan

Køreplaner og kort for skolebusserne i Favrskov Kommune kan ses på Midttrafiks hjemmeside. 

Skolebusserne kører på skoledage i perioden fra 9. august 2021 til 24. juni 2022 i skoleåret 2021/22.

Via linket kan du også se køreplan for skoleåret 2022/23 (gælder fra 8. august 2022 til 23. juni 2023)

Se skolebussernes køreplan

Mere om kørsel til skole

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Ifølge gældende regler for fri befordring, kan elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) få gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  • Elever der går i 0.-3. klasse skal have bopæl mindst 2,5 km fra skolen
  • Elever der går i 4.-6. klasse skal have bopæl mindst 6 km fra skolen
  • Elever der går i 7.-9. klasse skal have bopæl mindst 7 km fra skolen
  • Elever der gå i 10. klasse skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.

​Befordringen klares for de flestes vedkommende ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan tilbydes en gratis skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus, jvf. gældende regler for fribefordring.

Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere at vide om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole. 

Er der problemer med dit barns skolebus, kan du kontakte Trafik og Veje på tlf. 89 64 53 00.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogkultur@favrskov.dk

Hvis en elev er uheldig, eksempelvis brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene.

Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole og ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Eleven skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen, der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever, der går på privatskole, uanset bopæl og skolens beliggenhed. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.

Kontakt skolens kontor, hvis eleven går på en folkeskole.

Hvis den unge går på ungdomsuddannelse, skal der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato.Lægeattesten sendes til:

Børn og Kultur
Att.: Gitte Bechmann Hvornum
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf.: 89 64 31 12

Skolebusserne køres af disse to busselskaber:

Umove Vest A/S
Tlf.: 25 40 92 89
Kører ruterne: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15

Keolis Danmark A/S
Tlf.: 88 17 18 00
Kører ruterne: 6, 7 og 8.

Hvis dit barn er i specialkasse eller specialskole, kan der efter en faglig vurdering gives kørsel.

Læs mere om kørsel til specialundervisning her