Tilbud om kørsel af elever til specialundervisning

Hvem kan få tilbudt kørsel?

Hvis dit barn er i specialkasse eller specialskole, kan der efter en faglig vurdering gives kørsel.

Det sker, hvis dit barn af pædagogiske eller praktiske grunde ikke kan benytte offentlig transport eller selv komme frem på en anden måde. Kørsel gives på skoledage for maksimalt ét år ad gangen.

For nogle børn vil det være muligt helt eller delvist senere at benytte offentlig transport. Forældre og skole samarbejder om at forberede barnet til det, så snart det er muligt.

Til brug for planlægning af kørsel for den enkelte elev udfylder familien i samarbejde med skolen et kørselsskema.

Hvordan får jeg besked?

Du får udleveret en kørselsoversigt før skolestart.

På oversigten kan du se, hvornår dit barn skal køres og med hvilket selskab på henholdsvis ud- og hjemtur. Du kan også se telefonnummeret på selskabet. Kørselsoversigten er dit barns køreplan.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv ønsker at køre dit barn til eller/og fra skole, kan du søge om kørselsgodtgørelse ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk.

Når du har fået bevilget kørselsgodtgørelse, kan du sende din indberetning af antal dage via linket her - Indberetning af kørsel i egen bil. 

Kørsel i hverdagen:

 • Om morgenen kan dit barn blive kørt til SFO, eller så det er på skolen til skolestart.
 • Om eftermiddagen kan dit barn blive kørt hjem ved skoleslut eller fra SFO/ klub. Du kan vælge mellem fire-fem faste hjemkørselstidspunkter som oplyses af skolen.
 • Børn, der skal i SFO på ikke-skoledage, skal søge om kørsel på disse dage senest tre uger før.

Ved ændringer i dit barns skoleskema:

Hvis der er varige ændringer i dit barns skoleskema, modtager du en ny kørselsoversigt fra skolen med de nye tidspunkter. Ved midlertidige ændringer i dit barns skoleskema, eksempelvis ved temauger, udflugter samt første og sidste skoledag, sørger skolen for de nødvendige ændringer af kørslen.

Hvad gør jeg, hvis der er brug for kørsel i ferier?

Hvis dit barn har brug for kørsel i ferier, hvor skolen har lukket, søger du om feriekørsel ved at sende en mail til Børn og Kultur til: ans_om_befordring@favrskov.dk

Ansøgningen skal være indsendt senest tre uger før ferien. I ansøgningen skal du skrive, i hvilke dage/uger du ønsker kørsel, og om du ønsker kørsel til og fra skole med angivelse af bopælsadresse og skolens navn.

I ferier kan det være et andet pasningssted. Dette pasningssted skal angives i ansøgningen. Du kan ikke forvente, at det bliver samme chauffør i ferien som på skoledage.

Børn med skoletasker

Dit ansvar som forælder

Som forælder er det dit ansvar:

 • At dit barn er klar om morgenen på det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis dit barn ikke er klar, kan du risikere, at vognen kører igen.
 • At dit barn ikke kommer for sent til vognen om eftermiddagen af hensyn til de andre børn på ruten.
 • At melde afbud, hvis dit barn er sygt eller af anden grund ikke skal køres til og fra skole. Du skal ringe til det telefonnummer, der står på dit barns kørselsliste. Vær opmærksom på at det gælder både ud- og hjemtur.
 • At hente dit barn ved sygdom eller andre akutte situationer opstået på skolen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan skolen med din accept bestille en taxa til andre tidspunkter end den planlagte.
 • At melde afbud til kørsel ved tandlæge- eller lægebesøg. Du skal selv sørge for kørslen.
 • At der er en hjemme til at modtage barnet.
Grafisk fremstilling af et kort med en rute

Hvordan planlægges kørslen?

Kørslen er tilrettelagt som rutekørsel. Det betyder, at vognen kører en fast rute.

Ruten er planlagt, så flere elever så vidt muligt kører sammen.

Der kan kun gives kørsel til og fra folkeregisteradressen (aflastning undtaget).

Tidspunkter for ud- og hjemkørsel for dit barn er planlagt under hensyn til kørsel med andre børn. Der kan derfor være ventetid efter skoleslut før hjemkørsel. Afleveringstidspunkt hjemme kan variere.

Vi planlægger og tilpasser kørslen løbende og hvert år til skolestart i august måned. Du skal derfor være forberedt på, at der kan forekomme afvigelser i løbet af året på den rute, dit barn benytter. Du får en ny kørselsoversigt ved større ændringer.

 

Grafik af gul taxi

Almindelige regler for kørsel til specialundervisning

 • Inden opstart af kørslen tager chaufføren kontakt til familien for at aftale praktiske forhold omkring kørslen.
 • Chaufføren sørger for, at dit barn er forsvarligt spændt fast under turen.
 • Det er chaufføren, som bestemmer i vognen – også hvor dit barn skal sidde.
 • Chaufføren må ikke gå længere væk fra vognen, end han/hun kan holde opsyn.
 • Chaufføren skal altid sikre – medmindre andet er aftalt – at der er nogen hjemme til at modtage dit barn.
 • Kørslen kan blive aflyst på grund af vejrforhold. Sker det, vil skolen orientere om aflysning af kørsel så hurtigt som muligt.

Mere om kørsel til specialundervisning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Fra skolen inden skolestart.

Kontakt vognmanden/chaufføren på det telefonnummer der, der står på kørselsoversigten.

Husk at melde afbud til begge vognmænd, hvis det ikke er samme chauffør, der kører ud og hjem.

Kontakt dit barns skole:

 • Skovvangskolen, tlf. 89 64 36 50
 • Hadsten Skole, tlf. 89 64 47 20
 • Hadbjerg Skole, tlf. 89 64 48 00
 • Haldum-Hinnerup Skolen, tlf. 89 64 55 00
 • Præstemarkskolen, tlf. 89 64 57 00.

Efter ændring sender skolen ny kørselsoversigt.

Kontakt Midttrafik på tlf. 70 11 22 20 og oplys, at din henvendelse drejer sig om skolekørsel.

Skolen sørger for ændringer til kørslen i forbindelse med udflugter, temadage osv.

Kontakt

Kontakt skolen eller den institution dit barn går på, hvis du har spørgsmål om kørsel af dit barn.

Du kan også kontakte sekretariatet i Børn og Kultur, der står for planlægningen af kørsel ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk.  

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger per mail.