Kontakt

SSP-kontakttelefon

Hvis du oplever ‘ungeuro’ i Favrskov Kommune, er du velkommen til at kontakte SSP-kontakttelefonen, som Ungdomsskolen Favrskov står bag. Nummeret er 24 81 28 78.

SSP-kontakttelefonen kan kontaktes hele døgnet. 

Hvis du oplever utrygge situationer eller lovovertrædelser, skal du kontakte politiet på 114.

Kontakt SSP

På hver af Favrskovs 13 folkeskoler er der en SSP-lærer, der sammen med politi, ledelse og medarbejdere fra ungdomsskolen samarbejder i tre distrikter i Favrskov. Hvert distrikt koordinerer SSP-indsatser og lokale initiativer i deres område. SSP administreres af lederen af Ungdomsskolen.

Kontakt SSP via Ungdomsskolens hjemmeside u-f.dk

SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet

Samarbejdets opgave er at forebygge kriminalitet gennem flere forskellige indsatser i skole og fritidsliv.

SSP-arbejdet er både forebyggende og opsøgende

Arbejdet med SSP foregår i ungdomsklubberne og på de enkelte skoler, hvor hver skole har en SSP-kontaktperson. SSP arbejder forebyggende og opsøgende i forhold til 10-17 årige 

De forebyggende indsatser

Den vigtigste del af det forebyggende arbejde er at skabe:

  • Relationer
  • Nærvær
  • Synlighed
  • Involvering

Det forebyggende arbejde foregår i det daglige arbejde på skoler, i ungdomsklubber og i forbindelse med undervisningsforløb på flere klassetrin:

  • 0.-9. klasse: Digital dannelse 
  • 5. eller 6. klasse: "Social pejling" - er en metode til at forebygge risikoadfærd og kriminalitet hos børn og unge. Social pejling handler om såkaldte flertalsmisforståelser og, fx når man tror, at det er de fleste, der mener eller gør bestemte ting (fx rygning), men i virkeligheden er det kun de færreste., og social overdrivelse – når man i samvær med andre overdriver, hvilket har den konsekvens, at man tror, at der er flere, der mener eller gør bestemte ting, end det faktisk er tilfældet.
  • 7. klasse: "Godt på vej" - er et forløb om alkohol og risikoadfærd, der består af en del for klassen og en del for forældrene. Forløbet udmønter sig i guidelines for alkohol og samvær. 
  • 8. klasse: "På eget ansvar" er et forløb med en ekstern oplægsholder for 8. årgang. Oplægget giver eleverne mulighed for kritisk stillingtagen og forståelse for forskellige livsvilkår. ”På eget ansvar” er forebyggelse på tre primære områder: Kriminalitet, misbrug og seksualitet. 

Det opsøgende SSP-arbejde

Klubbernes opsøgende arbejde foregår ofte ved, at medarbejderne bliver bekendt med, at der foregår noget uhensigtsmæssigt i klubbens lokalområde, og de opsøger herefter de unge.

I den enkelte ungdomsklub har ledelsen og/eller den opsøgende medarbejder ansvaret for viden om, hvad der rører sig i klubben og i klubbens lokalområde. På den enkelte skole har ledelsen og/eller SSP-læreren ansvaret for viden om, hvad der rører sig på skolen og i skolens lokalområde.

Samarbejde med foreningslivet

SSP samarbejder også med foreningslivet, hvor foreninger kan informere SSP.