Skal din virksomhed bygge til, bygge om eller bygge nyt, så står vi klar til at hjælpe dig.

Har du brug for hjælp til din byggeansøgning?

Er det første gang, du har en byggesag, eller vurderer du, at dit byggeri er af særlig kompliceret karakter, så anbefaler vi, at du booker et møde med en af vores byggesagsbehandlere.

Med byggesagsbehandleren får du talt din sag grundigt igennem, inden du ansøger. Det giver et hurtigere sagsbehandlingsforløb, da vi sammen undgår fejl og misforståelser.

Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø

Mere om byggeri for erhverv

Når du søger via Byg og Miljø skal du have tegningsmateriale klar i pdf-format. Materialet skal som minimum indeholde.

  • Situationsplan, med målsat placering af byggeriet på grunden.
  • Plantegninger med mål og oplysninger om anvendelse af rum.
  • Facade- og snittegninger med højder.
  • Afløbsplaner, der viser bortledning af tagvand og spildevand.
  • Udførlig materiale beskrivelse og oplysning af opvarmningsform.
  • Statiske beregninger på bærende bygningsdele.
  • Energiberegning eller varmetabsberegning ved ombygninger.

Bygherren har ansvaret for at sende dokumentation til kommunen, når dit projekt bliver færdigmeldt.

Færdigmeldingen skal ske via Byg og Miljø, hvis ansøgningen er indsendt via denne.

I byggetilladelsen fremgår det, hvilket materiale du skal indsende, f.eks.

  • Energimærkning.
  • Trykprøvning.
  • Dokumentation for overholdelse af isoleringskrav m.v.

Du må ikke tage byggeriet i brug, før kommunen har udført færdigsyn og givet dig en ibrugtagningstilladelse. Denne kan vi først lave, når færdigsyn er udført og alle betingelser i byggetilladelsen er efterkommet.

Kontakt

Plan og Byg

Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10

[email protected]