Mestring (Bostøtte)

Favrskov Kommune tilbyder støtte til borgere med handicap og psykiske udfordringer

Mestring (tidligere kaldet bostøtte) bliver visiteret efter den enkelte borgers behov. En sagsbehandler fra Social Indsats vurderer og beskriver din funktionsevne og afklarer, om du kan få tildelt mestring. Det sker ved at indhente nødvendige oplysninger fra blandt andet din læge - naturligvis indhentes oplysningerne ikke uden dit samtykke. Afgørelsen træffes altid ud fra en konkret og individuel vurdering.

Billedet viser to mennesker der holder hinanden i hånden

Hvor og hvordan søger du om mestring (bostøtte)?

Kontakt Social Indsats for telefonisk råd og vejledning på:

Tlf. 89 64 20 17

Telefonerne er åbne:

mandag til onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00. 

Hvad er næste skridt?

Du vil modtage et brev, når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation.

Ved visitationen lægges der vægt på:

  • At du som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af din sag
  • At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter
  • At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning
  • At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt
  • Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling

Din sag vil blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde, hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev om, hvornår sagen forventes afgjort.

Umiddelbart efter visitation, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Den vil indeholde oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.

Gry har fundet den gode hverdag

Gry er pensioneret og har været ti år i psykiatrien, da store dele af hendes voksne liv har været præget af angst og følgerne af fejlmedicinering. Hun er ved at finde ind i en god hverdag, og Gry kalder mestringsvejleder Joy McPhillips for sin livline.

Gry har fundet den gode hverdag

Konstruktive samtaler i et recovery-forløb

Med en turbulent barndom i bagagen har Martin svært ved at sætte grænser og give udtryk for sine egne behov. I et recoveryforløb hjælper mestringsvejleder Joy McPhillips Martin med at sætte ord på det svære, finde grænserne og tage utilfredsheden i opløbet.

Konstruktive samtaler i et recoveryforløb

Kontakt

Christina Vig Hjorth

Afdelingsleder
Tlf: 23 26 58 23
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.