Transport i Favrskov

Favrskov Kommunes geografiske placering og beskæftigelsesprofil betyder, at
der er et stort pendlingsbehov i kommunen. Den tætte relation til de
omkringliggende større byer, og det faktum, at 61% af kommunens beskæftigede borgere hver dag pendler ud af kommunen til arbejde, gør, at Favrskov Kommune er afhængig af en effektiv og
velfungerende infrastruktur. 

Den mest fleksible og foretrukne løsning for pendlerne er privatbilismen. 72% af alle ture i Favrskov Kommune sker i bil, mens kun 4% sker ved hjælp af kollektiv transport. 

Da langt den største del transportbehovet i Favrskov Kommune dækkes af fossilt drevne køretøjer, er der et stort potentiale for at reduceret CO2-udledningen fra sektoren ved at skifte til eldrevne køretøjer eller flytte over i kollektiv trafik. 

Ønsket udvikling for transportsektoren i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune ønsker at understøtte borgernes omstilling eksempelvis ved at gøre det nemt og attraktivt at vælge elbilen. 

I de kommende år vil Favrskov derfor arbejde med implementering af kommunens ladestanderstrategi, som imødekommer udviklingen på elbilsområdet.

Favrskov Kommune ønsker også at arbejde for at forbedre den kollektive trafik, så den i fremtiden vil være et attraktivt alternativ til bilen. Kommunens kollektive trafikplan fastsætter minimumsstandarder for betjeningen af byer og landsbyer og sikrer dermed en ensartet kollektiv trafikbetjening for byer af omtrent samme størrelse.  

Desuden er der i Favrskov Kommune igennem årene gennemført en lang række projekter for at forbedre forholdene for cyklisterne. Hovedbyerne Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup er efterhånden kendetegnet ved gode og sammenhængende stinet til glæde og gavn for borgere i byerne. I den fortsatte udvikling er det ønsket at udbygge cykelstinettet, så det bliver endnu mere attraktivt at benytte cyklen i den daglige transport.  

Favrskov Kommune har lavet et indsatskatalog, som blandt andet beskriver de indsatser, som kommunen vil arbejde med indenfor temaet transport. Du kan se hele indsatskataloget her.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]