Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri og ved tilbygning til almene boligorganisationers ejendomme

Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri eller ved tilbygning til almene boligorganisationers eksisterende ejendomme.

Boligerne kan etableres som almene familieboliger, almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger med eller uden servicearealer. Tilsagn om støtte til alment byggeri gives af Favrskov Byråd.

Tilsynet med det støttede boligbyggeri omfatter både tilsyn med opførslen samt driften af byggeriet. Der afholdes årlige obligatoriske styringsdialogmøder, og kommunen er i løbende kontakt med de almene boligorganisationer som har enten hjemsted eller afdelinger beliggende i Favrskov Kommune.

Styringsdialogmøder

Formålet med disse møder er, at styrke samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

Boligorganisationerne udarbejder årligt en dokumentationspakke som indsendes til kommunen forud for styringsdialogmødet og som danner grundlag for styringsdialogen. Dokumentationspakken indeholder en styringsrapport med tilhørende afdelingsskemaer, boligorganisationens regnskabsmateriale herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.
Udfyldelse og fremsendelse af styringsrapporten sker via Landsbyggefondens IT-portal almenstyringsdialog.dk.

De godkendte referater fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan for de seneste år ses herunder.

Der afholdes årlige styringsdialogmøder med de boligorganisationer som har hjemsted i Favrskov Kommune.

Mere om støttet boligbyggeri

En del af den almene boligsektors hovedopgave er at løse den boligsociale opgave ved blandt andet at sikre den brede del af befolkningen boliger til en husleje, de kan betale. Dette sker ved, at de almene boligorganisationer opfører og driver udlejningsboliger med offentlig støtte.

De almene boligorganisationer kan opføre og drive:

  • Almene familie boliger
  • Almene ungdomsboliger
  • Almene ældreboliger med eller uden servicearealer.

Som en del af lovgivningen for den almene boligsektor er det kommunens ansvar at føre tilsyn med de almene boligorganisationer samt afdelinger, som ligger i kommunen. Der føres på samme vis tilsyn med de selvejende institutioner, som har hjemsted i kommunen.

Hvis du søger en lejebolig i Favrskov Kommune, er der flere boligforeninger- og selskaber, der har boliger til udleje.

Boligforeningerne- og selskaberne har lejeboliger i blandt andet, Hinnerup, Hadsten, Hammel, Thorsø, Ulstrup, Hvorslev, Laurbjerg og Søften.

Der er både tale om almen udlejning, ungdomsboliger og ældreboliger.

Favrskov Kommune står ikke for at leje boligerne/lejlighederne ud. Er du interesseret i at leje en bolig, skal du kontakte boligforeningen-/selskabet.

På den enkelte boligforening-/selskabs hjemmeside kan du finde mere information om boligerne, medlemskab og kontaktoplysninger.

Kontakt

Støttet nybyggeri og tilsyn

Regnskabskonsulent
Nanna Kodal
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Telefon: 89 64 61 21
Mail: [email protected]