Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri og ved tilbygning til almene boligorganisationers ejendomme.

Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri eller ved tilbygning til almene boligorganisationers eksisterende ejendomme.

Boligerne kan etableres som almene familieboliger, almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger med eller uden servicearealer. Tilsagn om støtte til alment byggeri gives af Favrskov Kommunes kommunalbestyrelse.

Tilsynet med det støttede boligbyggeri omfatter både tilsyn med opførslen samt driften af byggeriet. Der afholdes årlige obligatoriske styringsdialogmøder, og kommunen er i løbende kontakt med de almene boligorganisationer som har enten hjemsted eller afdelinger beliggende i Favrskov Kommune. Der kan læses mere om styringsdialogmøderne og ses referater fra tidligere år under emnet ”Styringsdialogmøder” længere nede på siden.

Mere om støttet boligbyggeri

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

En del af den almene boligsektors hovedopgave er, at løse den boligsociale opgave ved blandt andet at sikre den brede del af befolkningen boliger til en husleje de kan betale. Dette sker ved, at de almene boligorganisationer opfører og driver udlejningsboliger med offentlig støtte. De almene boligorganisationer kan opføre og drive:

  • Almene familie boliger
  • Almene ungdomsboliger og
  • Almene ældreboliger med eller uden servicearealer.

Det er som en del af lovgivningen omkring den almene boligsektor, er det kommunens ansvar, at der føres tilsyn med de almene boligorganisationer samt afdelinger som har beliggenhed i kommunen. Der føres på samme vis tilsyn med de selvejende institutioner som har hjemsted i kommunen.

Hvis du søger en lejebolig i Favrskov Kommune, er der flere boligforeninger- og selskaber, der har boliger til udleje.

Boligforeningerne- og selskaberne har lejeboliger i blandt andet, Hinnerup, Hadsten, Hammel, Thorsø, Ulstrup, Hvorslev, Laurbjerg og Søften.

Der er både tale om almen udlejning samt ungdomsboliger og ældreboliger.

Favrskov Kommune står ikke for at leje boligerne/lejlighederne ud. Er du interesseret i et lejemål, skal du kontakte boligforeningen-/selskabet.

På den enkelte boligforening-/selskabs hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger om boligerne,  medlemskab og kontaktoplysninger.

Formålet med disse møder er, at styrke samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

Boligorganisationerne udarbejder årligt en dokumentationspakke som indsendes til kommunen forud for styringsdialogmødet og som danner grundlag for styringsdialogen. Dokumentationspakken indeholder en styringsrapport med tilhørende afdelingsskemaer, boligorganisationens regnskabsmateriale herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.
Udfyldelse og fremsendelse af styringsrapporten sker via Landsbyggefondens IT-portal almenstyringsdialog.dk.

De godkendte referater fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan for de seneste år ses herunder.

Der afholdes årlige styringsdialogmøder med de boligorganisationer som har hjemsted i Favrskov Kommune.

Hvis du ønsker at læse referater, er du velkommen til at kontakte Nanna Kodal på nako@favrskov.dk

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Henvendelse vedrørende støttet nybyggeri, byggetilladelser, tilsyn mv. skal ske til:

Tilsyn for støttet byggeri

Skovvej 20
8382 Hinnerup
nako@favrskov.dk

Regnskabskonsulent

Nanna Kodal
Telefon: 89 64 61 21