Hjemmepleje

Enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den.

Vi skaber tillid til vores hjemmepleje ved at sikre, at alle borgere oplever samme høje serviceniveau i mødet med fagpersonalet. 

Medarbejderne er organiseret i grupper, så flest mulige beslutninger træffes af dig og medarbejderne sammen. Det er med til at sikre dig, at hjælp og pleje er tilrettelagt og tilpasset dine behov.

Den hjælp, der ydes, skal sigte mod at øge borgerens ressourcer og livskvalitet. Vi ønsker, du skal leve live - hele livet.

For at finde ud af, om du har mulighed for at få hjemmepleje, skal du kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05 kl. 9.00 - 11.00 mandag til fredag.

hænder hviler på stok

Læs mere om hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. På borger.dk, kan du eksempelvis læse mere om, hvilken slags hjemmehjælp, du kan modtage.

Læs mere om hjemmepleje på borger.dk

Sygepleje i eget hjem

Alle borgere i Favrskov Kommune kan ved behov få sygepleje i egen bolig. Vi yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. 

Vi tilpasser plejen til den enkeltes behov i et samarbejde mellem borger og fagpersonale. Vi kan også hjælpe dig med at holde færdigheder ved lige eller med at støtte dig i at gennemføre en behandling.

Du kan også hente støtte og viden i vores sundhedsklinikker, der findes i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Thorsø og Ulstrup. Her kan du - efter aftale med hjemmesygeplejersken - møde op og modtage behandling.

Ældre der går tur

Læs mere om hjemmesygepleje

Du har mulighed for at få hjælp efter sygehusophold. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Læs mere om hjemmesygepleje på borger.dk
Dekorativt billede

Sygeplejens vagttelefon

Vores døgnbemandede vagttelefon kan benyttes af borgere, der modtager sygepleje samt hospitaler, lægepraksis, visitation o.l. 

Ring på 89 64 14 14

Hjemmeplejens vagttelefon

Hjemmeplejens vagttelefon er døgnbemandet og kan benyttes af borgere, der modtager hjemmepleje.

Team Hadsten

Tlf. 89 64 25 21

Team Hammel

Tlf. 89 64 17 01

Team Hinnerup 

Tlf. 89 64 12 37

Team Ulstrup

Tlf. 89 64 13 27

 

Ledelse i Hjemmeplejen Favrskov

Send ikke personfølsomme oplysninger per mail. 

Distriktsleder Hjemmeplejen Øst

Mette Fogh Petersen
mpet@favrskov.dk
Tlf. 30 16 74 78

Leder for Sygeplejen Hadsten og Rehabiliteringsteamet

Lotte Frandsen 
lisf@favrskov.dk
tlf. 89 64 25 15

Leder for Hjemmeplejen Team Hadsten Dag/Aften og Team Favrskov Nat

Tove Frederiksen
tmfr@favrskov.dk
tlf. 89 64 25 20

Leder for Hjemmeplejen Hinnerup Dag/Aften, Sygeplejen Hinnerup og Lokalrengøring Øst

Mette Fuglsang Olsen
meto@favrskov.dk
89 64 12 06

Distriktsleder Hjemmeplejen Vest

Lene Gravgaard
lgra@favrskov.dk
Tlf. 23 30 20 45

Leder for Sygeplejen Hammel og Ulstrup samt Akutteam

Distriktsleder Lene Gravgaard
lgra@favrskov.dk
Tlf. 23 30 20 45

Leder for Hjemmeplejen Team Hammel Dag/Aften og Lokalrengøring Vest

Bente Jørgensen
bejo@favrskov.dk
Tlf. 89 64 17 06

Leder for Hjemmeplejen Team Ulstrup Dag/Aften

Mia Levring Nørgaard 
miano@favrskov.dk
tlf. 89 64 13 25