Hjemmepleje

Enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den.

Vi skaber tillid til vores hjemmepleje ved at sikre, at alle borgere oplever samme høje serviceniveau i mødet med fagpersonalet. 

Medarbejderne er organiseret i grupper, så flest mulige beslutninger træffes af dig og medarbejderne sammen. Det er med til at sikre dig, at hjælp og pleje er tilrettelagt og tilpasset dine behov.

Den hjælp, der ydes, skal sigte mod at øge borgerens ressourcer og livskvalitet. Vi ønsker, du skal leve live - hele livet.

For at finde ud af, om du har mulighed for at få hjemmepleje, skal du kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05 kl. 9.00 - 15.00 mandag til fredag.

hænder hviler på stok

Læs mere om hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. På borger.dk, kan du eksempelvis læse mere om, hvilken slags hjemmehjælp, du kan modtage.

På Mit Overblik kan få overblik over den hjælp, du er visiteret til

Læs mere om hjemmepleje på borger.dk

Sygepleje i eget hjem

Alle borgere i Favrskov Kommune kan ved behov få sygepleje i egen bolig. Vi yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. 

Vi tilpasser plejen til den enkeltes behov i et samarbejde mellem borger og fagpersonale. Vi kan også hjælpe dig med at holde færdigheder ved lige eller med at støtte dig i at gennemføre en behandling.

Du kan også hente støtte og viden i vores sundhedsklinikker, der findes i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Thorsø og Ulstrup. Her kan du - efter aftale med hjemmesygeplejersken - møde op og modtage behandling.

Ældre der går tur

Læs mere om hjemmesygepleje

Du har mulighed for at få hjælp efter sygehusophold. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Læs mere om hjemmesygepleje på borger.dk
Dekorativt billede

Sygeplejens vagttelefon

Vores døgnbemandede vagttelefon kan benyttes af borgere, der modtager sygepleje samt hospitaler, lægepraksis, visitation o.l. 

Ring på 89 64 14 14

Hjemmeplejens vagttelefon

Hjemmeplejens vagttelefon er døgnbemandet og kan benyttes af borgere, der modtager hjemmepleje. Har du brug for at aflyse eller ændre et besøg, kan du benytte nedenstående vagt-telefonnumre.

Team Hadsten

Tlf. 89 64 25 21

Team Hammel

Tlf. 89 64 17 01

Team Hinnerup 

Tlf. 89 64 12 37

Team Ulstrup

Tlf. 89 64 13 27

Ledelse i Hjemmeplejen Favrskov

Send ikke personfølsomme oplysninger per mail. 

Områdeleder Hjemmeplejen Øst

Mette Fogh Petersen
[email protected]
Tlf. 30 16 74 78

Leder for Hjemmeplejen Hinnerup

May-Britt Enggaard
[email protected] 
Tlf. 89 64 12 10 eller 24 97 59 33
 

Leder for Sygeplejen Hinnerup

Mette Fuglsang Olsen
[email protected]
Tlf. 89 64 12 06

Leder (konstitueret) for Rehab- og støtteteam samt Favrskov Nat

Martin Finlov
[email protected]
Tlf. 89 64 25 15 eller 40 47 75 73

Leder for Hjemmeplejen Hadsten og Sygeplejen Hadsten

Rikke Andersen
[email protected]
Tlf. 89 64 25 20 eller 29 41 52 07

Områdeleder Hjemmeplejen Vest

Lene Gravgaard
[email protected]
Tlf. 23 30 20 45

Leder for Hjemmeplejen Hammel og lokalrengøring

Bente Jørgensen
[email protected]
Tlf. 89 64 17 06
Tlf. 21 62 19 62

Leder for Sygeplejen Ulstrup

Sofie Lynge Helbech
[email protected]
Tlf. 89 64 12 04
Tlf. 30 16 74 67

Leder for Sygeplejen Hammel og akut-team

Signe Kähler
[email protected]
Tlf. 30 16 74 74

Hjemmeplejen Ulstrup

Michael Ebeling
[email protected]
Tlf. 89 64 12 04
Tlf. 30 16 74 69

Hænder

Hjemmeplejepræst

Livskrise og sjælesorg

Som præst med særlig tilknytning til hjemmeplejen i Favrskov Kommune, i Ulstrup-, Thorsø- og Hammelområdet, står jeg til rådighed, hvis alvorligt syge borgere og deres pårørende har brug for nogle samtaler.

Du kan tale med mig om alle de tanker, som sygdommen giver anledning til. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om - jeg vil være til stede som den, der lytter. 

Jeg har naturligvis tavshedspligt. Så du kan tale med mig om alt – om tro, håb og kærlighed, om tvivl, kaos, angst og afmagt. Du kan tale med mig om fortiden og fremtiden, om sårbarhed og skrøbelighed, om sorger og glæder. Det er en medmenneskelig samtale til støtte for dig, som er ramt.

Du kan bede hjemmeplejens personale om at kontakte mig, så du kan få et besøg. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig direkte.

Del dine tanker med hjemmeplejepræsten

Mette Mommsen
Hjemmeplejepræst og sognepræst
23 11 61 16, [email protected]

Træffetid alle dage kl. 12.00 - 16.00, dog ikke mandage. 

Hjemmeplejepræsten