Hjemmepleje

Enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den.

Vi skaber tillid til vores hjemmepleje ved at sikre, at alle borgere oplever samme høje serviceniveau i mødet med fagpersonalet. 

Medarbejderne er organiseret i grupper, så flest mulige beslutninger træffes af dig og medarbejderne sammen. Det er med til at sikre dig, at hjælp og pleje er tilrettelagt og tilpasset dine behov.

Den hjælp, der ydes, skal sigte mod at øge borgerens ressourcer og livskvalitet. Vi ønsker, du skal leve live - hele livet.

For at finde ud af, om du har mulighed for at få hjemmepleje, skal du kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05 kl. 9.00 - 15.00 mandag til fredag.

hænder hviler på stok

Læs mere om hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. På borger.dk, kan du eksempelvis læse mere om, hvilken slags hjemmehjælp, du kan modtage.

Læs mere om hjemmepleje på borger.dk

Sygepleje i eget hjem

Alle borgere i Favrskov Kommune kan ved behov få sygepleje i egen bolig. Vi yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. 

Vi tilpasser plejen til den enkeltes behov i et samarbejde mellem borger og fagpersonale. Vi kan også hjælpe dig med at holde færdigheder ved lige eller med at støtte dig i at gennemføre en behandling.

Du kan også hente støtte og viden i vores sundhedsklinikker, der findes i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Thorsø og Ulstrup. Her kan du - efter aftale med hjemmesygeplejersken - møde op og modtage behandling.

Ældre der går tur

Læs mere om hjemmesygepleje

Du har mulighed for at få hjælp efter sygehusophold. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Læs mere om hjemmesygepleje på borger.dk
Dekorativt billede

Sygeplejens vagttelefon

Vores døgnbemandede vagttelefon kan benyttes af borgere, der modtager sygepleje samt hospitaler, lægepraksis, visitation o.l. 

Ring på 89 64 14 14

Hjemmeplejens vagttelefon

Hjemmeplejens vagttelefon er døgnbemandet og kan benyttes af borgere, der modtager hjemmepleje. Har du brug for at aflyse eller ændre et besøg, kan du benytte nedenstående vagt-telefonnumre.

 

Team Hadsten

Tlf. 89 64 25 21

Team Hammel

Tlf. 89 64 17 01

Team Hinnerup 

Tlf. 89 64 12 37

Team Ulstrup

Tlf. 89 64 13 27

Ledelse i Hjemmeplejen Favrskov

Send ikke personfølsomme oplysninger per mail. 

Områdeleder Hjemmeplejen Øst

Mette Fogh Petersen
mpet@favrskov.dk
Tlf. 30 16 74 78

Leder for Hjemmeplejen Hinnerup

Julie Boje Lundemose
jubo@favrskov.dk
Tlf. 89 64 12 10

Leder for Hjemmeplejen Hadsten og Rehabiliteringsteamet

Rikke Andersen
rikka@favrskov.dk
Tlf. 89 64 25 20

Leder for Sygeplejen Hadsten og Nat-teamet

Nadia Nielsen Fjelde
nadf@favrskov.dk
Tlf. 89 64 25 15

Leder for Sygeplejen Hinnerup

Mette Fuglsang Olsen
meto@favrskov.dk
Tlf.:89 64 12 06

Områdeleder Hjemmeplejen Vest

Lene Gravgaard
lgra@favrskov.dk
Tlf. 23 30 20 45

Leder for Hjemmeplejen Hammel og lokalrengøring

Bente Jørgensen
bejo@favrskov.dk
Tlf. 89 64 17 06

Leder for Sygeplejen Ulstrup

Sofie Lynge Helbech
shel@favrskov.dk
Tlf. 89 64 12 04

Leder for Sygeplejen Hammel

Bente Jørgensen
bejo@favrskov.dk
Tlf. 89 64 17 06

Leder Hjemmeplejen Ulstrup

Sofie Lynge Helbech
shel@favrskov.dk
Tlf. 89 64 12 04

Hænder

Hjemmeplejepræst

Livskrise og sjælesorg

Som præst med særlig tilknytning til hjemmeplejen i Favrskov Kommune, i Ulstrup-, Thorsø- og Hammelområdet, står jeg til rådighed, hvis alvorligt syge borgere og deres pårørende har brug for nogle samtaler.

Du kan tale med mig om alle de tanker, som sygdommen giver anledning til. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om - jeg vil være til stede som den, der lytter. 

Jeg har naturligvis tavshedspligt. Så du kan tale med mig om alt – om tro, håb og kærlighed, om tvivl, kaos, angst og afmagt. Du kan tale med mig om fortiden og fremtiden, om sårbarhed og skrøbelighed, om sorger og glæder. Det er en medmenneskelig samtale til støtte for dig, som er ramt.

Du kan bede hjemmeplejens personale om at kontakte mig, så du kan få et besøg. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig direkte.

Del dine tanker med hjemmeplejepræsten

Mette Mommsen
Hjemmeplejepræst og sognepræst
23 11 61 16, memo@km.dk

Træffetid alle dage kl. 12.00 - 16.00, dog ikke mandage. 

Hjemmeplejepræsten