Har du spørgsmål på erhvervsområdet?

Nedenfor ser du fagpersoner, -chefer og -direktører på erhvervsområdet. Hvis du ikke helt ved, hvem du skal tale med i kommunen, eller hvis du har anden forespørgsel om erhverv, så tag fat i erhvervskoordinator:

Tobias Fuglsbjerg Aakjær
Mail: [email protected]
Tlf.: 20438123

Borgmester og kommunaldirektør

Lars Storgaard
Borgmester
Mail: [email protected]
Mobil: 24 24 32 77

Jan Kallestrup
Kommunaldirektør
Mail: [email protected]
Mobil: 24 24 68 21

Byggesager for erhverv

Ombygning, nybyggeri, tilbygning, byggeansøgning, byggetilladelse.

Niels Freudendahl
Koordinator for erhvervsbyggesager
Mail: [email protected]
Mobil: 20 25 93 13

Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft samt Jobcenter

Rekruttering af medarbejdere, fastholdelse af medarbejdere, Task Force Favrskov, sygedagpenge.

Erik Elgaard Mikkelsen
Virksomhedskoordinator
Mail: [email protected]
Tlf.: 20 51 02 36

Camilla Sonne
Arbejdsmarkedschef
Mail: [email protected]
Mobil: 23 84 62 80

Peter Jensen
Direktør for Job og Økonomi
Mail: [email protected]
Tlf.: 21 44 74 16

Miljøforhold for virksomheder

Miljøtilladelser, miljøvurderinger, miljøgodkendelser, miljøtilsyn, dyrehold, slam, miljøuheld, regn- og spildevand, affald, støv, byggeaffald, støj og lugt gener, gyllebeholder, landbrug, jord- og vandløbsforurening, jordflytning, olieudslip.

Natur- og miljøchef
Birthe Jordt
Mail: [email protected]
Tlf.: 24 67 02 05

Afdelingsleder for Virksomheder og Spildevand
Heidi Jensen
[email protected]
Tlf.: 21 64 42 20

Køb og salg af erhvervsgrunde

Salg af kommunale erhvervsgrunde, salg af kommunalt erhvervsjord.

Helle Langkjær
Koordinator køb og salg
Mail; [email protected]
Mobil:  29 74 70 16

Kommunale veje, skiltning og opgaver på det tekniske område

Skiltning, snerydning, kollektiv trafik, udbud af kommunale opgaver, vedligehold af veje, parkering, grave i eller langs veje og stier, opstille container eller et stillads på fortov eller kørebane.

Claus Vind Andersen
Chef for Trafik og Ejendomme

Mail: [email protected]
Mobil: 51 22 83 36

Niels Christian Laustsen
Afdelingsleder for Trafik og Veje

Mail: [email protected]
Mobil: 20 35 29 41

By- og områdeudvikling, lokal- og kommuneplan

Investeringer i Favrskov, by- og områdeudvikling, lokal- og kommuneplan, flyt din virksomhed til Favrskov Kommune, flytte din virksomhed til ny placering i Favrskov.

Sidsel Homann
Direktør for Teknik og Miljø

Mail: [email protected]
Mobil: 23 37 83 67