Kvalitet på ældreområdet

Kvalitetsstandard, politikker og tilsyn for ældreområdet i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard for Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet og viser, hvordan de politiske mål omsættes til konkrete afgørelser for dig som borger. Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 19. december 2023. Læs blandt andet:

  • Hvordan vi vurderer dit behov for hjælp
  • Sagsbehandlingstider
  • Klagemuligheder
  • Lovgrundlag.

Derudover kan du læse om vores tilbud om rehabilitering, støtte, personlig pleje, nødkald, rengøring, tøjvask, aflastning, daghjem og aktiviteter for mennesker med demenssygdom, madservice, træning og genoptræning, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, kørselsordninger, bolig og andre tilbud inden for ældre- og sundhedsområdet.

Se kvalitetsstandarden for Ældre og Sundhed her

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken sætter rammen og angiver retningen for ældreplejen i Favrskov Kommune.

Politikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje på ældreområdet.

Værdighedspolitikken er godkendt af byrådet 31. januar 2023

Se værdighedspolitikken her
Ældre par der løber i naturen

Demenspolitik

Favrskov Kommune vil være en kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende, får de bedst mulige betingelser for at leve et sundt og værdigt liv på trods af sygdommen.

Med denne politik sætter byrådet en tydelig retning for demensindsatsen over de kommende år.

Demenspolitikken er godkendt af byrådet 22. juni 2021 en demenspolitik

Se demenspolitikken her

Tilsyn på ældreområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med vores afdelinger, eksempelvis hjemmeplejen, plejecentre og Træning. 

På hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed kan du få vist alle tilsynsrapporter fra et bestemt område eller for hele kommunen.

Se tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Kontakt

Visitationen

Tlf. 89 64 25 05

Mandag til fredag kl. 9.00-15.00