Demens

Demens er en diagnose, der dækker over en række symptomer på svigt i hjernen. Få hjælp og vejledning hos en af vores demenskonsulenter

Det er vigtigt at finde årsagen til demens for at få den rigtige hjælp, og derfor kan du kontakte Favrskov Kommunes demenskonsulenter, hvis du har spørgsmål og brug for rådgivning om demens.

Kontakt demenskonsulenterne

Demenskonsulenter

Træffetid

Demenskonsulenterne kan træffes på hverdage fra kl. 8.00-9.00.

Træffer du ikke demenskonsulenterne, kan du lægge en besked på telefonsvaren. Alternativt kan du skrive en mail.

Send ikke personfølsomme oplysninger per mail - bed i stedet om at blive ringet op.

Ældre der går tur

Det hjælper demenskonsulenterne med

 • Vejledning, rådgivning og undervisning af borgere og pårørende.
 • Medvirker til udredning for demenssygdom og kan eksempelvis tage kontakt til læge, visitation, offentlige kontorer eller andet.
 • Underviser og vejleder plejepersonalet, der kommer i hjemmet.
 • Har tæt kontakt til samarbejdspartnere, eksempelvis frivillige hjælpere.
Læs mere om demens på sst.dk

Åben rådgivning

Demenskonsulenterne tilbyder åben rådgivning i Demenshuset i Hinnerup for pårørende til mennesker med demens eller begyndende hukommelsesproblemer:

 • vejledning om udredning for demens
 • samtale om udfordringer i hverdagen
 • orientering og vejledning om kommunale tilbud: Dagtilbud, kolonihaven, aflastning af ægtefælle, visitation til pleje og praktisk hjælp, ansøgning om plejebolig
 • vejledning i fremtidsfuldmagt og værgemål.
 • vejledning og udlevering af GPS og anden velfærdsteknologi.

Tilmelding ikke nødvendigt.

Onsdag i lige uger 2023 kl. 15-16.30 i Demenshuset Favrskov, Herredsvej 18, 8382 Hinnerup.

To ældre mennesker på hver sin cykel

Aflastning

Favrskov Kommune tilbyder aflastning i hjemmet til borgere med demenssygdom og deres pårørende.

Aflastning tilbydes af et mindre team af medarbejdere med særlig erfaring med demenssygdom og sygdommens påvirkning af borgere og deres familier.

Ydelsen bevilliges af visitationen, som kan træffes på tlf. 89 64 25 05 mandag til fredag kl. 9 – 15.

Når du som borger har fået bevilliget ydelsen, kan du altid træffe disponatoren i aflastningsteamet kl. 7.30-8.30 på tlf. 23 60 67 96
 

Praktisk information om aflastning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind
 • At støtte dig til at leve længst muligt i dit hjem
 • At støtte ægtefælle eller andre nære pårørende i at have overskud til at klare hverdagen.
   

Ægtefæller eller andre nærtstående, der varetager hjælpen for dig, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 • At være til stede i hjemmet , når pårørende har brug for at gå til aktiviteter udenfor hjemmet.
 • Meningsfulde hverdagsaktiviteter, eksempelvis gåture, højtlæsning, spille spil.
   
 • Afløsning og aflastning leveres på hverdage inden for tidsrummet kl. 08.00-23.00.
 • Som udgangspunkt kan der tilbydes afløsning én gang ugentligt i op til fire timer
 • Ydelsen bevilliges, hvis du ikke fuldt ud kan tilgodeses med tilbud om daghjem eller andet aktivitetstilbud.
 • Medarbejderne i aflastningsteamet har alle en demensfaglig baggrund
Billede af en eng

Favrskov Kommunes Demenspolitik

Favrskov Kommune vil være en kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende, får de bedst mulige betingelser for at leve et sundt og værdigt liv på trods af sygdommen.

Med denne politik sætter Byrådet en tydelig retning for demensindsatsen over de kommende år.

Favrskov Byråd vedtog 22. juni 2021 en demenspolitik

Se demenspolitikken her

Demensfællesskabet Østjylland

Demensfællesskabet Østjylland er et tilbud for mennesker med demens i et tidligt stadie, deres pårørende og venner. Du er velkommen til at deltage i aktiviteter, der ikke foregår i din egen kommune. 

Følg med i aktivitetskalenderen på Demensfællesskabet Østjylland, hvor du også kan tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev.

Du kan også følge med på Demensfællesskabets Facebookside.

Dagtilbud for mennesker med demenssygdom

Favrskov Kommune har daghjem i Hinnerup i Demenshuset på Hinneruplund og en kolonihave i Hadsten.

I dagtilbuddene er der fokus på at udvikle og vedligeholde daglige færdigheder gennem forskellige aktiviteter.

Aktiviteter kan fx være gåture i nærmiljøet eller udeliv i haven,  madlavning, bagning, eller måske en sang.