Skorstensfejer

Vi tilbyder dig bestemte skorstensfejermestre i forbindelse med lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

Du kan også vælge en anden skorstensfejermester. Vælger du en anden skorstensfejer end en af dem, som kommunen har indgået aftale med, skal du blandt andet sikre dig, at skorstensfejeren er faglært og har de nødvendige forsikringer.

Du kan finde betingelserne her: Standardbetingelser for frit valg af skorstensfejer

  • Skorstensfejeren står for den lovpligtige fejning af din skorsten og laver et forebyggende tilsyn for brand. Du betaler for at få fejet skorsten og ildsted via ejendomsskatten, medmindre du gør brug af fritvalgsordningen, så skal du afregne direkte med skorstensfejeren.
  • Skorstensfejeren skal på besøg mindst én gang om året. Hvis du fyrer meget, kan der være behov for flere rensninger i løbet af året.
  • Skorstensfejeren skal godkende nye ildsteder (brændeovne, pejs, pilleovne og fyringsanlæg) og skorstene. Du skal derfor meddele det til skorstensfejeren, hvis du får et nyt ildsted, eller ændre noget i allerede eksisterende ildsteder.

Gebyrer for skorstensfejerarbejde

Ejeren af ejendommen har pligt til at betale de fastsatte gebyrer for brandpræventive tilsyn og fejninger.

Gebyrer (ex. moms) + 1% til dækning af sodposer beregnes af skorstensfejermesteren og opkræves på ejendomsskattebilletten.

Mere om skorstensfejning

Du skal anmelde:

  • Opstilling af nyt ildsted
  • Opstilling af ny skorsten
  • Flytning af eksisterende ildsted/skorsten
  • Renovering af eksisterende skorsten
  • Nedtagning af ildsted

Skorstensfejeren tager et gebyr for anmeldelsen og det tilsyn, som han foretager for at godkende installationen. Gebyret følger de vejledende takster fra Kommunernes Landsforening.

Myndighedsopgaven for skorstensfejerområdet varetages af Byggesagsafdelingen.

Favrskov Kommune samarbejder med følgende skorstensfejere: