Unges Uddannelse og Job hjælper dig med vejledning om dit valg af uddannelse

Uddannelsesvejledningen foregår på folkeskolerne i Favrskov Kommune og i administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten.

Vejledningen skal i samarbejde med grundskoler, ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv være med til at give de unge de bedste muligheder for at foretage et godt og rigtigt valg af ungdomsuddannelse.

I Unges Uddannelse og Job har vi desuden ansvar for at vurdere målgrupper til Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Elever foran computer

Er du 15-17 år?

Alle 15-17 årige, som ikke går i folkeskole, har pligt til at være i uddannelse, i job eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

Unges Uddannelse og Job (UUJ) skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UUJ om, at det, der er aftalt, bliver overholdt. Ud over uddannelse kan pligten opfyldes gennem højskole, sprogskole/ophold i udlandet, arbejde eller særlige forløb aftalt med UUJ.

Find din uddannelsesvejleder
Elever og lærer sammen ved bog

Er du 18-25 år?

Du kan få personlig vejledning vedrørende de forskellige ungdomsuddannelser hos UUJ og få støtte til at træffe det uddannelsesvalg, der passer dig bedst.

Du kan altid henvende dig til Unges Uddannelse og Job, hvis:

  • du vil vide mere om uddannelser
  • du søger arbejde (vi har ikke jobbet, men kan give tips og gode ideer)
  • du har det svært med din uddannelse
  • du skal tilmelde dig en uddannelse
  • du overvejer udland, højskole, mm
  • du gerne vil på FGU (forberedende grunduddannelse)
Find din uddannelsesvejleder

Søgetal til ungdomsuddannelserne 2021

  Favrskov samlet 2021 9. klasse Favrskov 2021 10. klasse Favrskov 2021 Landstal 2021  Måltal Favrskov 2021

Gymnasiale uddannelser

71 % 23 % 48 % 72 % 68 %
Erhvervsuddannelser 21 % 7 % 14 % 20 % 25 %
Øvrige 8 % 4 % 4 % 8 % 7 %

 

Sådan vælger Favrskovs unge

Du kan se FTU-tilmeldingstallene for elever med bopæl i Favrskov Kommune ved at klikke på de enkelte årstal nedenfor: 

2021 - se hvilke ungdomsuddannelser Favrskovs unge valgte i 2021

2020 - se hvilke ungdomsuddannelser Favrskovs unge valgte i 2020

Uddannelsesparathed 2021

Se uddannelsesparathed januar 2021

Mere om vejledning og udddannelse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Grundydelsen for unge under 30 år uden uddannelse er på niveau med SU - ydelsen kaldes "Uddannelseshjælp"

Læs mere om uddannelseshjælp på borger.dk

Den kommunale ungeindsats (KUI) i Favrskov Kommune indeholder uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 15 og 30 år. Ungeindsatsen hedder Unges Uddannelse og Job.

Unges Uddannelse og Job består af det tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcentrets opgaver for uddannelseshjælpsmodtagere.

I Unges Uddannelse og Job kan du få vejledning om uddannelse og job og komme i kontakt med en uddannelsesvejleder (tidligere kaldet UU-vejleder), hvis du ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

kui@favrskov.dk

Åbningstid for fysisk fremmøde

Mandag 9.30-15.00
Tirsdag 9.30-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 9.30-12.00

Telefontid

Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00