Her kan du se Favrskov Kommunes aktuelle udbud

Udbuddet omfatter ordregivers overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos ordregiver til flere operatører (Tilbudsgivere), jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Ordregiver ønsker med dette udbud ligeledes at opfylde sine forpligtelser i forhold til Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen estimeres til ikke at overstige 12.000.000.

De private tilbudsgivere skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne.

Ordregiver kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med Udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

I alt skal der etableres ladepunkter på 60 lokaliteter. Der udbydes 3 puljer med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere. (delaftaler)

Jysk Fællesindkøb, og herunder Favrskov Kommune, udbyder rammeaftale på kompressionsstrømper med kontraktstart 1. oktober 2024. Favrskov Kommune er tovholder på udbuddet.

Yderligere information findes via følgende link: https://www.comdia.com/favrskov-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=216339

Sådan offentliggør vi udbud 

Favrskov Kommune bruger udbudssystemet Comdia til offentliggørelse af egne udbud. Disse udbud kan ses i Comdia her.
 
Udbud gennemføres via Comdia, og derfor skal alle henvendelser om yderligere oplysninger, dokumentation, spørgsmål etc. sendes skriftligt derigennem.
 
Såfremt I/du ikke i forvejen er oprettet som bruger hos Comdia, skal I/du registrere virksomheden. Dette er gratis og gøres ved at klikke på ovenstående link og efterfølgende klikke på ”Online registrering”. 

Når I/du har registreret virksomheden, er der fri adgang til alle Favrskov Kommunes egne udbud og de tilknyttede dokumenter, og du kan herefter afsendes tilbud m.m.

Spørgsmål og udfordringer til funktionaliteten i systemet sendes til [email protected] eller til telefon 71 99 36 72.

Politikker og betingelser for udbud og indkøb

Du kan på nuværende tidspunkt ikke abonnere på kommunens udbud.

I stedet kan du se alle vores udbud under aktuelle udbud, Comdia.com  eller på udbud.dk

Der findes flere onlinetjenester, hvor du mod betaling automatisk kan blive informeret, hver gang kommunen går i udbud.

Byrådet i Favrskov Kommune godkendte 28. april 2020, at kommunen tilsluttede sig ”Charter for skattelyfri kommune”.

Det følger bl.a. af chartret, at kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik vil tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Dette sker som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar.

Leverandørlister

På forskellige områder er der mulighed for at blive registreret som leverandør - så vil du blive inviteret til at byde på forskellige opgaver

Kontakt Udbud og Indkøb

Skriv til Udbud og Indkøb

[email protected]

Ring til udbudskonsulenter

Support til e-handel