Her kan du se Favrskov Kommunes aktuelle udbud

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Favrskov Kommune udbyder én totalentreprisekontrakt på bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af nyt Plejecenter i Hadsten, omfattende nybyggeri af 60 plejeboliger med fælles boligarealer og med tilhørende servicearealer og kommunale arealer med multisal, modtagekøkken, administration etc. samt tilhørende udearealer - samlet bruttoetageareal i alt 5.610 m² opdelt i 1.635 m² servicearealer og 3.975 m² fordelt på 60 plejeboliger.

Plejeboligerne opføres som almene ældreboliger iht. Almenboligloven.

Frist for modtagelse af  ansøgninger om deltagelse er 15-06-2023.

Bland ansøgerne prækvalificeres der 4 tilbudsgivere, som opfordres til at afgive tilbud inden tilbudsfristen d. 12.10.2023.

Læs mere og søg via linket her: https://www.comdia.com/favrskov-kommune/aktuelleudbud.aspx

Udbuddet vedrører forpagtningsaftale for Cafe i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Alle 45 8370 Hadsten, i Favrskov Kommune.


Hadsten Kulturhus Sløjfen ligger ved byens handelscentrum lige ned til Lilleåen og indgangen til den nye natursti til Kollerup Enge.

Kulturhuset er en succes med mange årlige arrangementer og et væld af brugere, der er glade for huset og som bakker op om stedet. De gode rammer med koncertsal, bibliotek, musikskole, mødelokaler og udstillingsareal giver mulighed for et hav af oplevelser, arrangementer og fester.

Caféen skal være en central del af kulturhuset med mad og drikke som omdrejningspunkt – et rigtigt madhus. Rammerne i caféen er nye, - med nyt produktionskøkken og nyt inventar i caférummet både inde og ude. Vi ønsker, at caféen skal matche de gode gamle dyder fra forsamlingshuse over hele landet, hvor man over fællesspisninger møder mennesker, som man måske ikke ellers ville have mødt.

Vi går efter at skabe et sted, hvor vi selv har lyst til at hænge ud – det skal være både et hyggeligt, hjemligt og et inspirerende rum for fællesskab. Et rum, der både er et mødested og en attraktion, hvor der er højt til loftet og kun fantasien sætter grænsen for, hvad man kan forestille sig i lokalet.

Forpagteren skal have en interesse for fællesskabet i lokalområdet og for at være en del af husets puls. Der er arrangementer fra morgen til aften, og forpagter skal være med til at servicere vores brugere med mødeforplejning m.m. Vi ønsker, at caféen skal se mulighederne i at invitere til fællesspisning i forbindelse med vores arrangementer samt at lave forskellige spiseklubber for familier, seniorer og alle dem midt imellem.

Vi ønsker en forpagter, der laver himmelsk mad, - hvor passionen driver værket og hvor udgangspunktet er i det nære, det grønne, de lokale producenter og årstiderne ikke mindst. Vi håber, at vores kommende forpagter også har et virke udenom Sløjfens arrangementer, men fra Sløjfens produktionskøkken, således at vores forpagter har en egen drift til at sikre en selvstændig bæredygtig økonomi. Forpagteren har også mulighed for at benytte caféområdet til selskaber m.m

Frist for tilbudsafgivelse er d. 22.juni 2023 kl. 14:00 via linket her: https://www.comdia.com/favrskov-kommune/aktuelleudbud.aspx

Vinduespolering på ca. 33 lokationer under Favrskov Kommune – lokationerne omfatter skoler inklusive SFO, daginstitutioner, specialtilbud, administration, sundheds- og ældreområdet.

Vinduespolering omfatter ind- og udvendigt facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er 11. april 2023 kl. 14:00

Bland ansøgerne prækvalificeres der 5 tilbudsgivere, som opfordres til at afgive tilbud inden tilbudsfristen 26. maj 2023.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355260&B=DSR

Jysk Fællesindkøb udbyder indkøb og levering af skolemøbler, Mariagerfjord Kommune er tovholder. 

Materialet kan findes på https://www.comdia.com/mariagerfjord-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=140425
 

Den udbudte kørsel omfatter specialkørsel for Favrskov Kommune med kørsel til skoler med specialklasser, institutioner mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster.

Den udbudte kørsel vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO/klubtilbud på dage, hvor der er skolefri, men SFO’en/klubben har åbent.

Se mere på Midttrafiks hjemmeside Udbud Flextrafik og specialkørsel (midttrafik.dk)

Rengøringsservice på ca. 33 lokationer under Favrskov Kommune. Lokationerne omfatter blandt andet skoler inklusive SFO, daginstitutioner, specialtilbud, administration, sundheds- og ældreområdet, kulturhuse, bibliotek og klubber. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. 

Frist for ansøgning om prækvalifikation er 11. april 2023 kl. 14.00

Bland ansøgerne prækvalificeres der 5 tilbudsgivere, som opfordres til at afgive tilbud inden tilbudsfristen 26. maj 2023

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355252&B=DSR

Sådan offentliggør vi udbud 

Favrskov Kommune bruger udbudssystemet Comdia til offentliggørelse af egne udbud. Disse udbud kan ses i Comdia her.
 
Udbud gennemføres via Comdia, og derfor skal alle henvendelser om yderligere oplysninger, dokumentation, spørgsmål etc. sendes skriftligt derigennem.
 
Såfremt I/du ikke i forvejen er oprettet som bruger hos Comdia, skal I/du registrere virksomheden. Dette er gratis og gøres ved at klikke på ovenstående link og efterfølgende klikke på ”Online registrering”. 

Når I/du har registreret virksomheden, er der fri adgang til alle Favrskov Kommunes egne udbud og de tilknyttede dokumenter, og du kan herefter afsendes tilbud m.m.

Spørgsmål og udfordringer til funktionaliteten i systemet sendes til support@comdia.com eller til telefon 71 99 36 72.

Politikker og betingelser for udbud og indkøb

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Du kan på nuværende tidspunkt ikke abonnere på kommunens udbud.

I stedet kan du se alle vores udbud under aktuelle udbud, Comdia.com  eller på udbud.dk

Der findes flere onlinetjenester, hvor du mod betaling automatisk kan blive informeret, hver gang kommunen går i udbud.

Byrådet i Favrskov Kommune godkendte 28. april 2020, at kommunen tilsluttede sig ”Charter for skattelyfri kommune”.

Det følger bl.a. af chartret, at kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik vil tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Dette sker som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar.

Leverandørlister

På forskellige områder er der mulighed for at blive registreret som leverandør - så vil du blive inviteret til at byde på forskellige opgaver

Kontakt Udbud og Indkøb

Skriv til Udbud og Indkøb

indkoeb@favrskov.dk

Ring til udbudskonsulenter

Support til e-handel