Energisektoren indeholder varme, elforbrug og produktion af vedvarende energi som sol, vind og biogas.

Favrskov Kommune har i forbindelse med Klimaplan 2050 lavet et indsatskatalog, som beskriver alle de indsatser, som kommunen vil arbejde med indenfor temaet energi.

Indsatskataloget beskriver hver indsats i forhold til handlinger og den beregnede CO2-reduktion, som indsatsen vurderes at bidrage med. Indsatskataloget indeholder indsatser på både kort, mellemlangt og langt sigt. Det vil sige, at nogle indsatser følger af allerede igangsatte indsatser, hvor effekten af CO2-reduktionen forventes opnået inden for en kort årrække.

Andre indsatser rækker frem mod år 2050.

Første version af indsatskataloget er gældende frem til 2026, hvor der vil blive foretaget en revision i forhold til nye indsatser, ny viden og den teknologisk udvikling. Du kan læse hele indsatskataloget her Indsatskatalog Klimaplan 2050.

Billedet viser vindmøller på en mark

Vedvarende energi

Favrskov Kommune har fokus på at fremme brugen af vedvarende energi.

Se mere om energi
Læs mindre
Læs mere
Dekorativt element

Varmekilder

Kommunen er varmeplanmyndighed for alle fjernvarme- og naturgasforsyningsområder.

Se mere om varmekilder
Læs mindre
Læs mere
Illustration over Power to X

Fremtidens energi

Favrskov Kommune har fokus på fremtidens muligheder inden for vedvarende energi.

Se mere om fremtidens energi
Læs mindre
Læs mere

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]