Varme

Kommunen er varmeplanmyndighed for alle fjernvarme- og naturgasforsyningsområder.

Det betyder, at Favrskov Kommune gennem lovgivningen er forpligtet til at varetage en række myndighedsopgaver i forhold til planlægning og godkendelse af konkrete projektforslag vedrørende den kollektive varmeforsyning i kommunen.

Særlig information om fjernvarmeplanlægning

Favrskov Kommune har ultimo november 2022 udsendt brev til alle, der bor i et naturgasforsynet område.

Har du modtaget et brev eller er du bosat i et område, hvor der er forsyning med naturgas, kan du læse mere på siden her.

Fjernvarme

Favrskov Kommune har i de større byer et veludbygget fjernvarmenet, hvor størstedelen af varmeproduktionen er baseret på CO2-neutrale brændsler som halm, flis, solvarme, biogas og affald. I andre områder af kommunen sker opvarmningen ved hjælp af individuelle varmeanlæg som f.eks. varmepumper, træpillefyr eller oliefyr.

Bor du i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, vil der være mulighed for, og nogle steder også pligt til, at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning.

I kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom. Kan du ikke benytte kortet, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. 

Kortet er vejledende.

Billedet viser to fjernvarmerør ved etablering

Den Strategiske Varmeplan

Favrskov Byråd har godkendt en revideret Strategisk Varmeplan 30. maj 2023

Favrskov Kommunes strategiske varmeplan omfatter en overordnet planlægning for den fremtidige varmeforsyning i kommunen.

Planen skal medvirke til at sikre en velfungerende, omkostningseffektiv og miljøvenlig varmeforsyning, og den indeholder mål og handlingsplan for udviklingen af varmeforsyningen i hele Favrskov Kommune.

Se Strategisk Varmeplan 2022-2030
Dekorativt element

Jordvarme

Læs mere om, hvad du skal gøre ved etablering af jordvarme.

Gå til siden om jordvarme
Læs mindre
Læs mere
Billedet viser en radiator

Ny varmekilde

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du skifter varmekilde.

Gå til siden "skift varmekilde"
Læs mindre
Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]