Der er mange muligheder for spændende lystfiskeri med stang og snøre i Favrskov Kommune både i søer og åer.

Den nemmeste vej til en god fangst er gennem de mange lystfiskerforeninger, som findes i området, og som råder over attraktivt fiskevand ved Gudenå, Nørreå, Lilleå, Alling Å, og Gjern Å.

Fiskeri i de naturlige søer kræver en aftale med bredejeren ved den enkelte sø. Derimod er ørredsøerne (Put & Take-søer) meget tilgængelige, og der kan alle nemt købe fiskekort til.

Læs meget mere om fiskeriet, regler, køb af dagkort eller medlemskab lystfiskerforeningernes hjemmesider:

Gudenåen

Her kan du prøve kræfter med fiskene i Danmarks længste vandløb. Der findes over 20 forskellige fiskearter så er noget for enhver smag. Åen nedstrøms Tange Sø er mest kendt for fiskeriet efter laks, gedde, havørreder, sandart og aborrer, men der findes også et spændende fiskeri efter karpefisken rimte. Der er virkelig chance for at få den helt store fisk på krogen. Den største fangede fisk i nyere tid er en laks på over 20 kilo.

Langå Sportsfiskerforening

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Lilleåen

Dette tilløb til Gudenåen ved Langå er kendt for sit gode fiskeri efter havørreder. De største af ørrederne kan veje over 10 kilo. I nogle år kan der også være fine bækørreder at fange.

Hadsten Lystfiskeriforening

Langå Sportsfiskerforening

Gjern Å

Dette midtjyske vandløb slynger sig smukt gennem landskabet, og huser fine, naturlige bestande af bæk- og søørred.

Gjern Fiskeriforening

Alling Å

Denne å løber ud i Randers Fjord, og har ikke forbindelse til Gudenåen. Alling Å har en god ørredbestand, og der kommer hvert år store havørreder op i åen. På de nedre dele af åen findes der også aborrer, som kan være både sjove at fange samt velsmagende.

Put and Take-søer

I en ørredsø er du sikker på, at der er fisk i søen. Dette er dog ikke det samme som fangstgaranti. I Favrskov Kommune finder du ørredsøen Fiskeparken Svejstrup. Her udsættes typisk regnbueørreder, som kan fanges på mange forskellige typer agn og fisketeknikker. Der kan fiskes året rundt.

Fiskeparken Svejstrup