You are here

Kørekort

Inden du møder personligt i Borgerservicecentret, har du bestilt tid. Ved duplikatkørekort forbered din ansøgning hjemmefra.

Du kan benytte den røde selvbetjeningsknap og forberede din ansøgning, hvis du skal ansøge om et duplikatkørekort eller melde dit kørekort mistet.

I alle andre situationer skal du fortsat møde op personligt, da dit kørekort skal være forsynet med underskrift m.m. Dit kørekort skal desuden være forsynet med et nyt foto, se mere om krav, pris m.m. under emnet "forny dit kørekort". Skal du have nyt billede på kørekortet, kan du få det taget i Borgerservice (mod gebyr). 

Du kan ansøge om et duplikatkørekort:

 • Hvis du mister dit kørekort
 • Hvis dit kørekort er meget slidt
 • Hvis du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
 • Hvis du skifter navn
 • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttype


Du kan få mere information på Rigspolitiets hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om fornyelse af dit kørekort, kan du læse mere neden for. 

Ved fornyelse af kørekort til gruppe 1 skal du medbringe en lægeattest, hvis din læge tidligere har gjort opmærksom på sundhedsforhold, der blev indsendt til vurdering ved embedslægen.

Du kan også finde meget mere information om de nye regler for fornyelse og ændring af kørekort, frakendelse og generhvervelse, ombytning af udenlandsk kørekort m.m. på Borger.dk.

Mere om kørekort

 • Midlertidigt erstatningskørekort

  Du kan få udstedt midlertidigt erstatningskørekort, hvis: 
  • Dit duplikatkørekort ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det

  Prisen for et midlertidigt erstatningskørekort er den samme, som et rigtigt kørekort.
  Betaling kan ske med kontanter, dankort, internationale betalingskort eller MobilePay.

  Bemærk, at der er en ekspeditionstid på ca. én uge for et midlertidig erstatningskørekort.

  Du skal henvende dig i kommunens borgerservicecenter i Hinnerup, og du skal medbringe:

  • Et pas-foto. Se Regler for pasfoto. Det er også muligt at få taget et pasfoto i Borgerservicecentret. Det koster 125 kr. (2018)
  • Et gyldigt pas. Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation
 • Fra dansk til internationalt kørekort

  Du kan få et internationalt kørekort, hvis du i forvejen har et gyldigt dansk kørekort.

  Du skal henvende dig i Borgerservicecentret i Hinnerup, og du skal medbringe:

  • Et pas-foto. Se Regler for pasfoto. Det er også muligt at få taget et pasfoto i Borgerservicecentret. Det koster 125 kr. (2018)
  • Et gyldigt dansk kørekort 

  Et internationalt kørekort er kun gyldigt i ét år.


  Prisen for et internationalt kørekort er 25,- kr.
  Betaling kan ske med kontanter, dankort, internationale betalingskort eller MobilePay.

   

 • Fra internationalt til dansk kørekort

  Som EU-borger kan du få udstedt et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve. Det koster 280,- kr.

  Hvis du har fået bopæl i Danmark, og har et kørekort udstedt i et land uden for EU, skal du inden 90 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at køre bil i Danmark.

  Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver i nogle situationer, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).  Borgerservicecentret kan oplyse, hvad der er gældende i din situation.

  Prisen for ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort er 280,- kr.

  Betaling kan ske med kontanter, dankort, internationale betalingskort eller MobilePay.

  Du skal henvende dig i Borgerservicecentret i Hinnerup for at ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort. Inden din henvendelse skal du kontakte Borgerservicecentret telefonisk med henblik på at få oplyst, hvilke dokumenter du skal medbringe.

 • Priser for kørekort

  Her finder du priserne for køreprøver, fornyelse, ombytning af kørekort m.m.

  Betaling i Borgerservicecentret kan ske med kontanter, dankort, internationale betalingskort eller MobilePay.


  Køreprøver

  • Køreprøve (teori- og praktisk prøve) koster 600 kr.

  • Køreprøve til stor knallert koster 260 kr.

  • Køreprøve til lille knallert for personer over 18 år koster 130 kr.

  • Praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år koster 460 kr.

  • Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus koster henholdsvis 600 kr. og 580 kr.

  • Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj koster 280 kr.

  • Afholdelse af kørelærerprøve koster 340 kr. for første kategori og 320 kr. pr. efterfølgende kategori

  • Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel koster det 460 kr.

  Kontrollerende køreprøve

  • Kontrollerende køreprøve koster 890 kr.

  • Kontrollerende køreprøve til stor knallert koster 260 kr.


  Fornyelse og ombytning af kørekort

  • Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort koster 280 kr.

  • Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort kun AM koster 130 kr. (AM -lille og stor knallert)

  • Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år koster 160 kr.

  • Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse koster 280 kr.

  • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring koster 280 kr.

  • Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år koster 130 kr.

  • Fornyelse af kørekort på grund af alder før det fyldte 75. år koster 130 kr.

  • Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år koster 0 kr.

  • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset koster 120 kr.


  Andre kørekort

  • Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) koster samme pris som et rigtigt kørekort

  • Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) til kategori AM koster 130 kr. (AM - lille og stor knallert)

  • Udstedelse af nyt kørekort ved bortkomst, defekt, navneændring m.m. koster 280 kr.

  • Udstedelse af nyt kørekort ved bortkomst, defekt, navneændring m.m. kun AM koster 130 kr. (AM - lille og stor knallert)

  • Udstedelse af internationalt kørekort koster 25 kr.

Sådan fornyer du dit kørekort

 • Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i borgerservice. Du kan frit vælge kommune.
Sådan fornyer du dit kørekort

Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du samtidig medbringe:

 • et vellignende foto
 • dit gamle kørekort
 • identifikation
 • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig
 • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Læs mere om krav til billeder hos politiet

Lægeattest

Ved fornyelse af kørekort til gruppe 1 skal du medbringe en lægeattest, hvis din læge tidligere har gjort opmærksom på sundhedsforhold, der blev indsendt til vurdering ved embedslægen.

Hvis den nye lægeattest erklærer dig sund og rask, bliver dit kørekort fornyet med 15 år.

Hvis der er anmærkninger på din lægeattest, skal lægeattesten sendes til embedslægen og til sagsbehandling ved politiets kørekortkontor. Bemærk, at der kan være op til 4 måneders ekspeditionstid hos politiets kørekortkontor.

I Favrskov Kommune kan du betale for dit kørekort med enten dankort, internationale betalingskort eller med Mobilepay.

Hvad koster det?

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Priser på kørekort (nyt vindue)

Priser:

 • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 140 kr. (2020)
 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2020)
 • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 180 kr. (2020)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2020)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2020)
 • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2020)
 • kørekort med nyt navn: 280 kr. (2020)

Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Hvis der er anmærkninger på din lægeattest, skal lægeattesten sendes til embedslægen og til sagsbehandling ved politiets kørekortkontor. Bemærk, at der kan være op til 4 måneders ekspeditionstid hos politiets kørekortkontor.

I Favrskov Kommune kan du betale for dit kørekort med enten dankort, internationale betalingskort eller med Mobilepay.

Jeg er 70 år eller derover

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af  kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

Gruppe 1:

AM - Stor knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig personbil

BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM - Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab.

Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Gyldighedstid for personer over 70 år

Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
 • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
 • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
 • fyldt 80 år: Et år  

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

Lægeattest

Ved fornyelse af kørekort til gruppe 1 skal du medbringe en lægeattest, hvis din læge tidligere har gjort opmærksom på sundhedsforhold, der blev indsendt til vurdering ved embedslægen.

Hvis du er i tvivl om din tidligere lægeerklæring blev videresendt til embedslægen, og du derfor skal indhente en ny lægeerklæring, kan du kontakte Borgerservicecentret i Favrskov Kommune på tlf. 89 64 10 10.

Hvis den nye lægeattest erklærer dig sund og rask, bliver dit kørekort fornyet med 15 år.

Hvis der er anmærkninger på din lægeattest, skal lægeattesten sendes til embedslægen og til sagsbehandling ved politiets kørekortkontor. Bemærk, at der kan være op til 4 måneders ekspeditionstid hos politiets kørekortkontor.

I Favrskov Kommune kan du betale for dit kørekort med enten dankort, internationale betalingskort eller med Mobilepay.

Mit kørekort er udstedt før 2013 - er det stadig gyldigt?

Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet.

Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

Navneændring

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt, at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn.

Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort du har, blot med dit nye navn. Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

Det koster 280 kr. at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort)  (2020).

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup


Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 14
Tlf. 89 64 63 29
Tlf. 89 64 63 24
 

Senest opdateret

04.02.2020
akl