You are here

Kørekort

Har du brug for et nyt kørekort, skal du bestille tid, inden du møder personligt op i Borgerservice i Hinnerup.

Hent Kørekort-appen

Med Kørekort-appen har du dit kørekort nemt og sikkert lige ved hånden - læs mere om Kørekort-appen på borger.dk

 

Hvor bestiller jeg et kørekort?

Du kan ansøge om et nyt kørekort hjemmefra, men skal altid møde op i Borgerservice for at få nyt kørekort. Det behøver ikke at være i din bopælskommune.

Bestil nyt kørekort her

Husk at medbringe dit kørekort eller anden legitimation med dit CPR-nummer på og et foto. I Borgerservice kan billedet tages for 125 kr.

Husk at medbringe en lægeerklæring, hvis det er fornyelse af erhverv, gruppe 2 (lastbil og bus) eller på grund af sygdom.

Du skal medbringe lægeattest til fornyelse af kørekort til gruppe 1, hvis din læge tidligere har gjort opmærksom på sundhedsforhold, og dit kørekort er udstedt med tidsbegrænset gyldighed.  

Bestil tid i Borgerservice ved at booke en tid her

 

Fornyelse af kørekort

Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i borgerservice. Du kan frit vælge kommune. Borgerservice i Favrskov Kommune er på adressen Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du samtidig medbringe:

 • et vellignende foto
 • dit gamle kørekort
 • identifikation
 • evt. lægeattest (hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort)
   

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Læs mere om reglerne og priserne for fornyelse af kørekort på borger.dk

 

Mistet, slidt eller ødelagt kørekort

Hvis du mister dit kørekort eller kortet er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort, du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:

 • Hvis du mister dit kørekort
 • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
 • Hvis du skifter navn
 • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
 • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande
   

Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes efter 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

 

Midlertidigt kørekort

Mens du venter på, at du får et duplikatkørekort (kopi af det mistede kørekort, og som erstatter dit gamle, varige kørekort), kan du ansøge om at få et midlertidigt kørekort ved kommunen. Det midlertidige kørekort udstedes med det samme.

 

Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort - duplikatkørekortet.

Læs mere om duplikatkort og midlertidigt kørekort på borger.dk

 

Frakendelse og generhvervelse

Har du fået frakendt din førerret og gerne vil have den igen, skal førerretten generhverves. At generhverve betyder, at du kan få din førerret igen på visse betingelser. 

Læs regler for frakendelse og generhvervelse på borger.dk

 

Kørekort i udlandet (internationalt kørekort)

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

Du kan ansøge om internationalt kørekort og læse mere om det på borger.dk

 

Udenlandsk kørekort i Danmark - Foreign driving license

Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

Læs mere om udenlandsk kørekort i Danmark på borger.dk

 

English

If you are a foreigner with a temporary residence in Denmark, you can use an international driver's license (a translation of the driver's license) and a valid foreign driver's license. You can drive in the same vehicles in Denmark you are allowed to drive in the country where the driver's license is issued.

Read more about driving in Denmark with a foreign driving licenses here (English site)

 

Knallertkørekort

Kommunen arrangerer knallertundervisning på den kommunale ungdomsskole. Undervisningen består af både teori og praksis - dvs., at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer.

Tilmeld dig knallertkørt på ungdomsskolens hjemmeside

Læs mere om reglerne for knallertkørekort på borger.dk

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup


Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 26
Tlf. 89 64 63 29
Tlf. 89 64 63 24
 

Senest opdateret

06.05.2021
vivbr