Botilbud Psykiatri

Vi har to selvstændige botilbud efter lov om social service § 85. Begge botilbud ligger i Hammel, og på begge tilbud yder vi socialpædagogisk bistand til beboerne. Derudover har vi Ungetilbuddet Carma, der er et midlertidigt botilbud, § 107.

Botilbud Handicap

Favrskov Kommunes botilbud til handicappede yder socialpædagogisk bistand til voksne udviklingshæmmede.

Den socialpædagogiske bistand udgår fra en række botilbud, der hver især er forskellige. I nogle botilbud til borgere med omfattende fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er der døgndækning. Den socialpædagogiske bistand er både af generel og af speciel karakter, der er således specialiserede afdelinger for borgere med udviklingshæmning, der også har et synshandicap, et hørehandicap og svære fysiske handicaps.