Boligerne på Jagtvej er 18 selvstændige rækkehuse til voksne med sindslidelser.

Boligerne på Jagtvej er for dig, som har et ønske om at bo i egen bolig og kan leve en selvstændig tilværelse.

Boligerne ligger i et villakvarter i yderkanten af Hammel centrum. Der er samtidig heller ikke langt til de store Frijsenborgskove. 

Boligerne på Jagtvej bygger på værdien af respekt for dine ønsker og muligheder for at leve det liv, som du ønsker. Vi ved, at ethvert samarbejde skabes gennem en god relation præget af tillid, respekt og kendskab til hinanden. Udgangspunktet for kontaktet er derfor opbygning af relationer.

Boligerne er på 65 m2, og der findes et tilhørende fælleshus.

Boliger på Jagtvej

Hverdagen hos os

Hverdagen på Jagtvej er præget af den enkeltes ønsker og behov, og de personaleressourcer, der er til rådighed.

Der er ikke faste fælles aktiviteter, man skal deltage i, men der arrangeres fællesaktiviteter, eksempelvis fællesspisning. Der er flere beboere, som får dagen til at gå med det, de selv har lyst til, enten i grupper, alene eller sammen med en medarbejder.

Pædagogik

Vi har fokus på den enkeltes ressourcer og tilstræber mest mulig selvbestemmelse med ret til selv at definere, hvad du ser som værdifuldt og livskvalitet.

Alle mennesker er forskellige, og tilgangen rettes derfor individuelt mod dit for hjælp og støtte.

Vi mener, at alle mennesker er bedst tjent med, at være ”herre” i eget liv. Det betyder, at hjælpen hos os tilpasses ud fra mindst indgribende indsats og stiller krav til, at du tager ansvar for eget liv.

Kontakt

Boligerne på Jagtvej

Jagtvej 13
8450 Hammel
Tlf. 30 94 86 43

Afdelingsleder

Kathrine Stjernholm Thøgersen
Tlf. 31 60 33 20 
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.