Via Borger.dk kan du melde flytning, bestille adresseforespørgsel, bopælsattest eller navne- og adressebeskyttelse og søge boligstøtte.

Dekorativt element

Flytning og adresse på Borger.dk

Meld flytning på borger.dk

Mød op i Borgerservice

Ønsker du at møde fysisk op i Borgerservice og få hjælp til eksempelvis at melde flytning, søge boligstøtte eller lave en adresseforespørgsel, kan du bestille tid på forhånd, og minimere risikoen for lang ventetid.

Mere om flytning

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i fx din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger mv.

Behandlingen af oplysninger

Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.

Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.

Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.

For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på [email protected] eller tlf. 89 64 60 95.

Læs mere om databeskyttelse ved at klikke på linket.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:
Borgergade 28,5                                                          
DK-1300 København K.
E-mail: [email protected]
Tlf. 33 19 32 00

På Ny i Danmark kan du finde uddybende informationer om blandt andet:

 • Opholdstilladelse
 • Visum
 • Au pair
 • Studieophold
 • Humanitært ophold
 • Familiesammenføring

In order to view this site in English, please visit New to Denmark.

You can also find relevant information on the webpage Life in Denmark and ICS West in Aarhus (borger.dk)

Du kan også møde personligt hos Borgerservicecentret på Skovvej 20 i Hinnerup.

Registrering af tilflytning fra udlandet kan kun ske, hvis opholdet i Danmark er over 3 måneder.

 • Medbring dit pas
 • Opholdstilladelse (gyldig opholdstilladelse eller bevis for ret til ophold, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger)
 • Borgere fra Norden, EU-lande, EØS-lande eller Schweiz skal melde flytning og registreres, hvis opholdet i Danmark varer seks måneder eller mere. Hvis du indrejser fra et andet nordisk land, skal du medbringe dokumentation for dit personnummer, der er udstedt i det land du kommer fra (uanset statsborgerskab)
 • Borgere fra andre lande skal søge opholdstilladelse, registreres og melde flytning, hvis opholdet i Danmark varer mere end tre måneder
 • Dokumentation for civilstand (ægteskab, skilsmisse eller enke/enkemand)*
 • Fødselsattest for medfølgende barn/børn. Hvis forældrene ikke er gift, skal du medbringe afgørelse om forældremyndighed*
 • Det er en god ide at undersøge dine skatteforhold og forsikringer, når du skal indrejse til Danmark


For punkt 5 og 6 gælder:
Kommunen kan kræve, at udenlandske dokumenter skal være legaliseret eller apostille påtegnet afhængig af, i hvilket land hændelsen er sket. Læs mere om anerkendelse af udenlandske dokumenter på Familieretshusets hjemmeside

Flytter du til Danmark fra et EU/EØS land, kan du læse mere her

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 10 10

[email protected]