Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du have op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns på visse betingelser, men ikke heste, får, grise og lignende.

Svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Har du flere dyr, end nedenstående liste beskriver, er du omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

Mere om mindre dyrehold

I byzone- og sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold.

Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde.

I byzone er det tilladt at have maksimalt 30 stk. høns (inklusiv kyllinger og eksklusiv hane) og 4 voksne hunde med hvalpe. 

Placering af bygninger m.m. kan kræve særlig tilladelse.

Se Favrskov Kommunes Hønseregulativ

Regulativet samler love og regler fra lovgrundlaget og angiver konkrete regler og anvisninger for f.eks. flokstørrelser for høns, afstand til skel, fjerkræhuse og -gårdes indretning og drift samt administrative bestemmelser.

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. 

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

 1. 30 høns og
 2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 3. Et dyrehold med enten:
  • a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt a
  • c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
  • d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
  • e) 15 producerede slagtesvin
  • f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
  • g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
  • h) Andre dyretyper end nævnt i punkt a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  • i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkt a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100%.

Kontakt

Team Landbrug

[email protected]

89 64 10 10