Jobcenter Favrskov hjælper dig godt videre med både uddannelse og job

Her kan du eksempelvis se mere om dine muligheder som ledig og jobsøgende.

Situationsbillede

Meld dig ledig på Jobnet

Hvis du bliver ledig, skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og oprette dit CV der. Det skal du gøre på den første dag, du er ledig. 

På jobnet.dk kan du også selv booke tid til samtaler i Jobcenter Favrskov.

Meld dig ledig på jobnet.dk

Rettigheder og pligter

På Borger.dk kan du læse om dine rettigheder og pligter, når du er ledig. Du kan læse og søge om kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, fleksjob, fleksydelse, 225-timersreglen, førtidspension, hvilende førtidspension, ferie, rehabilitering og revalidering.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for netop dig og din situation, er du altid velkommen til at kontakte os - ring på 89 64 10 10.

Gå til Borger.dk
Dekorativt billede

Kontakt Jobcenter Favrskov

Find kontaktoplysninger på medarbejdere og ledelse i arbejdsmarkedsafdelingen.

Kontakt Jobcenter Favrskov
Telefon symboliserer kontakt

Kontakt Virksomhedsservice

Er du virksomhed og har du brug for hjælp fra Jobcenter Favrskov?
 

Kontakt virksomhedsservice
Dekorativt element

Samtykkeerklæring til sagsbehandling i jobcentret

Vi har brug for dit samtykke for at behandle din sag i jobcenteret

Ønsker du din sag behandlet i Jobcenter Favrskov beder vi dig udfylde og underskrive en samtykkeerklæring.

Samtykket er nødvendigt for at kunne indhente og/eller videregive relevante oplysninger til belysning og behandling af din sag i jobcentret.
 

Giv samtykke til jobcentret
Viser en gruppe mennesker, der holder et møde

Opfølgning på revalidering

Her udfylder du information om opfølgning på dit revalideringsforløb.

 

Opfølgning på revalideringsforløb
Billedet viser en tegning af to voksne der taler sammen

Tilbud til ledige

Jobcenter Favrskov tilbyder undervisning, samtaler og virksomhedspraktik via jobcentrets eget beskæftigelsescenter, Center for Vejledning og Afklaring (CVA).

Målet er, at du udvikler de nødvendige kompetencer til at starte i job eller uddannelse.

Det er din situation og dine behov, der afgør, hvilket tilbud du får.

Læs om vores tilbud her
Møde mellem mennesker

Rehabiliteringsteamet

Har du nedsat arbejdsevne, og har du brug for støtte, kan kommunen vælge at forelægge din sag for rehabiliteringsteamet. Det er teamets opgave at behandle alle sager inden afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Læs mere om rehabiliteringsteamet her
Billedet viser en mand der arbejder fra sin kørestol

I arbejde med funktionsnedsættelse

Har du af fysiske eller psykiske årsager nedsat arbejdsevne, kan Favrskov Kommune tilbyde hjælp, som passer til dine særlige behov.

Der er forskellige ordninger, som kan kompensere for dit handicap på arbejdspladsen, som eksempelvis personlig assistance og hjælpemidler.

Læs mere om muligheden for hjælpemidler til arbejdsbrug
Billedet viser en græsmark

Integration

I Favrskovs integrationsafdeling modtager vi flygtninge over 18 år, finder bolig og hjælper dem ind på arbejdsmarkedet. 

Integrationsteamet yder hjælp efter princippet "hjælp til selvhjælp".

 

Læs mere om integrationsafdelingens tilbud
Kompas

Socialkompas

Socialkompas er en online platform, der giver overblik over gratis og åbne sociale tilbud for borgere i Favrskov Kommune. Det er eksempelvis kommunale tilbud, som er åbne for alle og foreningstilbud på det frivillige sociale område.

Gå til socialkompas.dk
Billede af dekorativ karakter

Favrskov Kommunes arbejdsmarkedsstrategi

Favrskov Byråd  har vedtaget en arbejdsmarkedsstrategi for 2024-25.Strategien beskriver de politisk fastsatte mål for kommunens beskæftigelsesindsats i perioden 2024 til 2025 og de indsatser, der iværksættes af Jobcenter Favrskov for at nå målene. 

Se arbejdsmarkedsstrategi 2024-25 her
kvinde ved høj reol

Søger du job på en af Favrskov Kommunes arbejdspladser?

Vi slår alle Favrskov Kommunes ledige stillinger op på favrskov.dk/job - her kan du også skrive dig op til at få en mail, når der er ledige stillinger inden for netop dit arbejdsområde.

Se alle ledige jobs i Favrskov Kommune

Kontakt

Jobcenter Favrskov

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten

Tlf.: 89 64 10 10
Mail: [email protected]

Åbnings - og telefontid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12