Alle vielser begynder i kommunen eller Familieretshuset

Inden I kan blive gift, skal Favrskov Kommune eller Familieretshuset godkende jeres ægteskabserklæring.

Favrskov Kommune behandler ægteskabserklæringen, hvis I begge:

 • er danske eller nordiske statsborgere
 • har tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Behandlingstid

Det tager cirka 2 uger at behandle jeres ansøgning, fra I har indsendt ægteskabserklæringen. Vær opmærksom på, at begge parter skal underskrive med MitID.

Læs mere om ægteskab og parforhold på borger.dk 

Har I brug for hjælp til at udfylde ægteskabserklæringen, kan I kontakte Borgerservice i Hinnerup, Skovvej 20, tlf. 89 64 10 10. Uden for vores åbningstid kan du kontakte Den Digitale Hotline

To personer holder i hånd

Udenlandsk statsborger

Familieretshuset behandler ægteskabserklæringen, hvis én af jer ikke

 • er danske eller nordiske statsborgere
 • har tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen
Indsend ægteskabserklæring til Familieretshuset

Godkendelse af ægteskabserklæringen

Hvis I ønsker en borgerlig vielse i Favrskov Kommune, sender vi jer en aftale om vielse, cirka 2 uger efter vi har modtaget ægteskabserklæringen.

Hvis I ønsker at blive viet i en kirke eller et andet godkendt trossamfund eller i en anden kommune, modtager I en prøvelsesattest, som I skal give til kirken, trossamfundet eller den anden kommune. 

I begge tilfælde er godkendelsen gyldig i 4 måneder. Og i begge tilfælde modtager I en vielsesattest efter vielsen.

Grafik viser proces for ægteskabserklæring
Vielsesringe

Borgerlige vielser i Favrskov Kommune

Borgerlige vielser på hverdage

Borgerlige vielser på lørdage

Gæster

 • Der er mulighed for at medbringe 2 vidner og 20 gæster til indendørs vielser

Praktisk information

 • Ankom kun fem minutter før jeres vielse
 • Det er ikke muligt at opholde sig i administrationsbygningen efter vielsen.

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte Borgerservice på telefonnummer 89 64 10 10.

Vielse i eget hjem eller naturen

Kontakt Borgerservice, hvis I ønsker at blive viet i jeres eget hjem, have eller naturen - stedet skal være inden for Favrskov Kommune. Vi opkræver gebyr på minimum 600,00 pr. time + kørselsgodtgørelse efter statens takster, regnet fra Borgerservice, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Ønsker I vielse på et offentlig sted, skal I selv søge for at søge tilladelse til vielsen.

Mere om vielser

I kan tidligst sende ægteskabserklæringen 4 måneder før, vielsen skal finde sted.

 • Dokumentation for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, hvis man er udenlandsk statsborger
 • Dokumentation for fødsel, hvis du er født inden 1. januar 1960 (fødselsattest, dåbsattest eller navneattest)
 • Civiltilstandsattest, hvis én af jer eller begge har haft adresse i udlandet
 • Dødsattest eller skifteretsattest, hvis én af jer eller begge er enke/enkemand

Man skal udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan godkende, at I opfylder betingelserne for ægteskab ifølge dansk lovgivning. For eksempel at I begge er fyldt 18 år, og at ingen af jer er gift i udlandet. 

Ja. Kommunen behandler og godkender ægteskabserklæring, uanset hvor I ønsker at blive viet.

Ønsker I at blive gift i kirken eller i et godkendt trossamfund, sender kommunen en prøvelsesattest til jer (godkendelse af ægteskabet), som er gyldig i 4 måneder.

Nej, hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielse, skal I sende en ansøgning senest 15 dage inden vielsen. I kan læse mere om navneændring og søge på borger.dk her.

Nyt navn i mit pas?

Hvis du har skiftet navn, er det ikke et lovkrav at få nyt pas. Vær dog opmærksom på, at navnet på rejse- eller flybillet altid skal være det samme som i dit pas. Hvis du ønsker at få udstedt nyt pas, skal du følge de anviste regler for pasfornyelse.

Nyt navn på mit kørekort?

Det er ikke et lovkrav at udskifte dit danske kørekort, hvis du ændrer navn. Du har dog mulighed for at udskifte dit nuværende gyldige kørekort, hvis du ønsker dette. Vær opmærksom på, at du skal betale for et nyt duplikatkørekort. Læs mere om, hvordan du får nyt kørekort her.

Nyt navn på det gule sundhedskort?

Skifter du navn i forbindelse med vielsen, får du automatisk tilsendt et nyt sundhedskort uden gebyr.

Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en anmodning om ægteskabsindgåelse. Det gælder eksempelvis adresse-, navne-, civilstands- og fødselsregistreringsoplysninger m.v.

Behandlingen af oplysninger

Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister) om civilstandsændringer. Herudover håndteres oplysninger om navneændring og andre personlige forhold, herunder eventuelt værgemål og relation til din kommende ægtefælle. 
Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eksempelvis Kirkeministeriet.

Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.

Hjemlen til at behandle oplysninger findes i ægteskabsloven, jf. lovbekendtgørelsen om indgåelse af ægteskab, lovbekendtgørelse nr. 289 af 20. marts 2019.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.

For indsigt i oplysningerne i forbindelse med en ægteskabssag, beder vi dig kontakte Borgerservicecentret.
 

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på [email protected] eller tlf. 89 64 60 95.

Læs mere om databeskyttelse her.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:
Borgergade 28,5                                                          
DK-1300 København K.
E-mail: [email protected]
Tlf. 33 19 32 00