You are here

Legitimationskort

Alle personer, som er fyldt 15 år og har bopæl i Danmark, kan ansøge om at få udstedt et legitimationskort.

Er du over 15 år og har folkeregisteradresse i Danmark, kan du få udstedt et legitimationskort med billede, dit fulde navn og personnummer. Du kan benytte legitimationskortet, når du skal bevise, hvem du er, eller til at fastsætte din alder. Legitimationskortet kan eksempelvis bruges, hvis du skal åbne en bankkonto eller købe en mobiltelefon.

Legitimationskortet er relevant for dig, hvis du ikke har et pas eller kørekort. Legitimationskortet har en gyldighedsperiode på 10 år.

Legitimationskortet giver ikke ret til at opholde sig i Danmark eller til at arbejde i Danmark. Du kan heller ikke benytte legitimationskortet, når du skal til lægen, her skal du fortsat medbringe dit sundhedskort.

Udstedelse af legitimationskortet kræver, at du møder personligt i Borgerservicecentret i din bopælskommune for at købe kortet.

Du skal medbringe:

 • Vellignende pasfoto med lys baggrund - se retningslinjer og krav for foto
 • Original dåbs-, navne- eller fødselsattest, pas, kørekort eller sundhedskort
 • 150,- kr. (2019) for køb af legitimationskortet

Mod et gebyr på 125,00 kr. (2019) kan du få taget dit foto i Borgerservicecentret i stedet for at medbringe et pasfoto.

Fotoet skal opfylde samme krav, som ved ansøgning til pas og kørekort.

Legitimationskortet koster 150,- kr. (2019) og fremsendes til din folkeregisteradresse indenfor ca. 21 dage, svarende til produktionstid samt forsendelse med PostNord. Hvis du har brug for et midlertidigt legitimationsbevis indtil du modtager kortet, skal du gøre opmærksom på dette ved det personlige fremmøde.

Hvis du tidligere har fået udstedt et ID-kort til unge 16-18 årige, kan du anvende kortet så længe det er gyldigt.

Du skal være opmærksom på, at du kan bestille tid hjemmefra, når du skal have udstedt et legitimationskort. Du bestiller tid ved at benytte den røde knap herunder på siden. Får du eventuelt brug for at afbestille din reservation, skal du annullere din tidsbestilling på knappen "Annuller tidsbestilling". Læs mere om, hvordan du bestiller tid til hjælp i Borgerservice.

Personoplysninger og mere om legitimationskort

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en ansøgning om udstedelse af legitimationskort. Det gælder fx. adresse-, navne- og fødselsregistreringsoplysninger m.v.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysningerne til kortproducenten.  


  Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i lov om udstedelse af legitimationskort nr. 236 af 15. marts 2017, jf. lovbekendtgørelsen om udstedelse af legitimationskort nr. 1220 af 21. november 2017.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med en ansøgning om legitimationskort, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse ved at klikke på linket.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

Lov om udstedelse af legitimationskort

Læs mere om loven om legitimationskort.

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 29

Tlf. 89 64 63 24

Tlf. 89 64 63 14

Senest opdateret

07.03.2019
akl