Legitimationskort

Alle personer over 15 år og med bopæl i Danmark kan ansøge om at få et legitimationskort

Hvad kan jeg bruge et legitimationskort til?

Du kan bruge legitimationskortet i en række hverdagssituationer som legitimation, hvor du skal bevise, hvem du er.

Det kan være relevant for dig at ansøge om et legitimationskort, hvis du ikke har kørekort eller pas. 

Legitimationskorter er ikke obligatorisk og udstedes af den kommune, hvor du bor.

Behandling af personoplysninger ved legitimationskort

Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en ansøgning om udstedelse af legitimationskort. Det gælder fx. adresse-, navne- og fødselsregistreringsoplysninger m.v.

Behandlingen af oplysninger

Kommunen skal registrere oplysningerne til kortproducenten.  

Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder.

Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.

Hjemlen til at behandle oplysninger findes i lov om udstedelse af legitimationskort nr. 236 af 15. marts 2017, jf. lovbekendtgørelsen om udstedelse af legitimationskort nr. 1220 af 21. november 2017.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.

For indsigt i oplysningerne i forbindelse med en ansøgning om legitimationskort, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på [email protected] eller tlf. 89 64 60 95.

Læs mere om databeskyttelse her.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:
Borgergade 28,5                                                          
DK-1300 København K.
E-mail: [email protected]
Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerservicecentret

Skovvej 20
8382 Hinnerup
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger per mail.

Direkte telefonnummer: