You are here

Legitimationskort

Alle personer over 15 år og med bopæl i Danmark kan ansøge om at få et legitimationskort.

Hvad kan jeg bruge et legitimationskort til?

Du kan bruge legitimationskortet i en række hverdagssituationer som legitimation, hvor du skal bevise, hvem du er.

Det kan være relevant for dig at ansøge om et legitimationskort, hvis du ikke har kørekort eller pas. 

Legitimationskorter er ikke obligatorisk og udstedes af den kommune, hvor du er bopælsregistreret.

Hvad kan jeg ikke bruge et legitimationskort til?

Kortet har ikke til formål at fungere som rejselegitimation og giver ikke ret til at opholde sig i Danmark eller til at arbejde i Danmark.

Hvordan får jeg et legitimationskort?

For at få udstedt legitimationskortet skal du møde personligt op i Borgerservicecentret i din bopælskommune, og du skal bestille tid, inden du møder op. Hvis du har brug for et midlertidigt legitimationsbevis, skal du gøre opmærksom på det, når du bestiller kortet i Borgerservicecentret.

Du skal medbringe:

 • Vellignende pasfoto med lys baggrund - se retningslinjer og krav for foto
 • Original dåbs-, navne- eller fødselsattest
 • Pas, kørekort eller sundhedskort
 • 150,- kr. for køb af legitimationskortet
   

Mod et gebyr på 125,00 kr. kan du få taget dit foto i Borgerservicecentret i stedet for at medbringe et pasfoto.

Legitimationskortet sendes til din folkeregisteradresse indenfor ca. 21 dage. 

Personoplysninger og mere om legitimationskort

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en ansøgning om udstedelse af legitimationskort. Det gælder fx. adresse-, navne- og fødselsregistreringsoplysninger m.v.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysningerne til kortproducenten.  


  Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i lov om udstedelse af legitimationskort nr. 236 af 15. marts 2017, jf. lovbekendtgørelsen om udstedelse af legitimationskort nr. 1220 af 21. november 2017.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med en ansøgning om legitimationskort, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse ved at klikke på linket.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

Lov om udstedelse af legitimationskort

Læs mere om loven om legitimationskort.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup


Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 26
Tlf. 89 64 63 29
Tlf. 89 64 63 24
 

Senest opdateret

06.05.2021
kmaj