Hvis din medarbejder er syg, har du nogle pligter og forskellige muligheder for hjælp

En række værktøjer kan understøtte, at han eller hun vender hurtigst muligt tilbage.

Som arbejdsgiver spiller du en vigtig rolle i forhold til at følge op på dine ansattes sygemelding. Arbejdsgivere med sygemeldte medarbejder har pligter i forhold til sygemeldte, men de har også en række muligheder og hjælpeværktøjer. 

Grafik der viser mennesker der holder møde

Søg om §56-aftale ved langvarig eller kronisk sygdom

Ved langvarig eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med Jobcenter Favrskov, så din virksomhed får refusion fra første sygedag

En §56-aftale kan indgås, hvis det forventes, at medarbejderen vil være fraværende som følge af lidelsen i mindst 10 dage om året.

Jobcenter Favrskov kan godkende aftalen for op til to år ad gangen. Aftalen kan kun fornys, hvis sygefravær på grund af lidelsen har varet mindst 10 dage i det forløbne år – eller hvis der er sket væsentlige ændringer i medarbejderens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold..

Søg om §56-aftale - du og din medarbejder skal udfylde skemaet
3 personer om mødebord

Medarbejdere med længerevarende sygdom

Er du i tvivl om, hvordan du bedst forholder dig til længerevarende sygdom og sygefravær, kan du finde råd og vejledning i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings sygefraværsguide som du finder på star.dk.

Gå til Star.dk
Vektortegning af mand der arbejder ved et skrivebord

Godkendelse til fleksjob

Fleksjob kan være en mulighed, hvis en af dine medarbejdere ikke længere kan arbejde på normale vilkår

For at en medarbejder kan få et fleksjob på arbejdspladsen, skal en række kriterier være opfyldt.

Blandt andet skal virksomheden i mindst et år have forsøgt at fastholde medarbejderen på så ordinære vilkår som muligt, eksempelvis ved hjælp af ændrede arbejds- og lønvilkår.

Derudover skal medarbejderens arbejdsevne være varigt nedsat. Medarbejderen skal være under 65 år og må ikke modtage førtidspension.

Kontakt vores fastholdelseskonsulenter for yderligere rådgivning.

Sygedagpenge for selvstændige

Som selvstændig skal du søge om sygedagpenge via NemRefusion

Når du har sygemeldt dig, modtager du et brev fra kommunen i Digital Post. 

Brevet henviser til et oplysningsskema med spørgsmål, som du skal besvare og sende retur inden otte dage fra afsendelsesdato. Du modtager og tilbagesender skemaet via Mit Sygefravær.

Hvis du ikke overholder tidsfristerne, kan det få konsekvenser for din udbetaling af sygedagpenge.

Raskmelding

Du melder dig rask igen via Nemrefusion.

Kontakt

Virksomhedsservice

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 30 60
[email protected]

Telefontid

Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00