Under Favrskov Byråd er der et økonomiudvalg samt seks stående udvalg

Hvert udvalg varetager et bestemt område.

I økonomiudvalget sidder syv byrådsmedlemmer og i de stående udvalg fem byrådsmedlemmer fra forskellige partier.

Organisationsdiagram viser politiske udvalg i Favrskov Kommune
Kalender med nåle i

Mødekalender

Favrskov Byråd holder som udgangspunkt møde én gang om måneden, undtagen i juli måned. 

Som udgangspunkt foregår alle byrådsmøder i administrationsbygningen Torvegade 7 i Hammel. De begynder kl. 19, og alle er velkommen til at overvære den åbne del af møderne.

I mødekalenderen kan du se, hvornår byrådet og udvalgene under byrådet holder møde.

Se mødekalenderen for 2024 her