Plan- og Landdistriktsudvalget

Plan- og Landdistriktsudvalget varetager de kommunale planopgaver

Plan- og Landdistriktsudvalget udarbejder forslag og indstillinger om fysisk planlægning, planstrategi og kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, støttet boligbyggeri, særlige tilladelser og forbud med videre.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor arealudvikling og -anvendelse, fysisk planlægning, byggemuligheder med videre.

Nils Borring er formand for Plan- og Landdistriktsudvalget.

Læs mere om Plan- og Landdistriktsudvalget i Styrelsesvedtægten her

Dagsordener og referater

Det er muligt at søge og se referater og dagsordner fra 2007 frem til i dag fra Favrskov Kommunes byråd og politiske udvalg.

Hvis du vil se beslutninger fra lukkede punkter, så skal du trykke på den grønne knap ”Hent hele referatet”.

Se alle dagsordener og referater
Kalender med nåle i

Mødekalender

Favrskov Byråd holder som udgangspunkt møde én gang om måneden, undtagen i juli måned. 

Som udgangspunkt foregår alle byrådsmøder i administrationsbygningen Torvegade 7 i Hammel. De begynder kl. 19, og alle er velkommen til at overvære den åbne del af møderne.

I mødekalenderen kan du se, hvornår byrådet og udvalgene under byrådet holder møde.

Se allerede nu mødekalender for 2025 her

Se mødekalenderen for 2024 her