Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, som breder sig hurtigt

Kæmpe-bjørneklo er giftig for mennesker, og derfor skal du hjælpe med at bekæmpe den.

Udover at Kæmpe-bjørnekloen breder sig hurtigt, ødelægger den blandt andet vandløbene. Desuden er planten så giftig, at områder, der er plaget af Kæmpe-bjørneklo, er utilgængelige for mennesker.

Planten kan blive 2-5 meter høj, og dens stængel har normalt en tykkelse på 5 til 10 cm. Bladene er store og kan blive op til 1,5 meter lange.

Indberetning til kommunen

Favrskov Kommune modtager meget gerne indberetninger om forekomst af Kæmpe-bjørneklo. Det kan du gøre på flere måder:

Her kan du se kommunens indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Mere om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Det anbefales, at bekæmpe to gange mellem 15. april og 1. juni. Det er vigtigt at starte tidligt, når planterne kun har to blade og er 10 -15 cm høje.

Jo mindre planterne er, jo nemmere og billigere er det at bekæmpe dem. 

Vi fører kontrol med bekæmpelsen - og vi arbejder ud fra følgende tidsfrister:

  1. Bekæmpelse - inden 15. maj
  2. Bekæmpelse (eller kontrol af 1. bekæmpelse) - inden 1. juli
  3. Bekæmpelse (eller kontrol af 2. bekæmpelse) - inden 15. august

Alle grundejere i Favrskov Kommune har pligt til at bekæmpe den giftige Kæmpe-bjørneklo på egne arealer, så planten ikke spreder frø.

Det er vigtigt, at alle, der ejer jord i Favrskov Kommune, bekæmper bjørneklo-planterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt spredes til arealer omkring, og dermed gives problemet videre til andre.

Vi fører tilsyn med bekæmpelsen i kommunen og er forpligtiget til at handle på manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Manglende bekæmpelse kan medføre påbud. Såfremt et påbud ikke efterkommes kan Favrskov Kommune lade en bestand af Kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet på lodsejers egen regning.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om andre invasive arter og se hvad du selv kan gøre.

Dekorativt element

Tip os

Borger Tip er en app og online formular, hvor du kan give Favrskov Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse.

Send et Borger Tip, hvis du eksempelvis ser et skævt skilt, et hul i vejen, en Kæmpe-bjørneklo eller et væltet træ. Dit tip bliver sendt til den rigtige medarbejder, som derefter håndterer din henvendelse.

Læs mere om Borger Tip

Kontakt

Natur og Miljø

Yang Zhang
89 64 52 37
[email protected]