Favrskov Kommune og private virksomheder går sammen om sunde arbejdspladser

Favrskov Kommune vil gerne medvirke til, at arbejdslivet leverer et positivt bidrag til borgernes sundhed og dermed bidrager til, at både den enkelte virksomhed og samfundet får flere ressourcer.

Favrskov Kommune lægger vægt på en helhedsorienteret indsats i forhold til sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads og dennes kultur og bygger på medarbejder- og ledelsesinvolvering i valget af aktiviteter og metoder.

For eksempel kommer vi gerne ud på den enkelte virksomhed og hjælper med at lave en plan for at fremme sundhed og trivsel blandt medarbejdere. Rådgivningen er gratis. Arbejdspladsen forpligter sig til gengæld til at udarbejde en handleplan for arbejdet med sundhed og trivsel.

For medarbejdere bosat i Favrskov Kommune henvises også til kommunens øvrige sundhedstilbud, som kan ses her på favrskov.dk 

Virksomheder, der ønsker at gøre brug af de erhvervsrettede tilbud, kan kontakte Favrskov Sundhedscenter på 89 64 21 10

Billede af dekorativ karakter

Rygestop

 

Hvis I har ansatte der ryger, og som er interesseret i rygestop, kommer rygestopkonsulenten gerne ud til jeres virksomhed, så I sammen kan tilrettelægge et fælles rygestopforløb for jeres medarbejdere.

Rygestopforløb kan foregå på virksomheden og afvikles som gruppeforløb eller som indivi-duelle samtaler. Konsulenten kan også bruges som sparringspartner, hvis I ønsker at udarbejde en tobakspolitik.

 

Gå til Favrskov.dk/rygestop
Billede af dekorativ karakter

Alkohol og euforiserende stoffer

Favrskov Rusmiddelcenter er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud til alle borgere, der har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer.

Til unge under 18 år tilbyder vi 2 anonyme rådgivningssamtaler og op til 8 udvidede rådgivningssamtaler samt behandling.
På voksenområdet tilbyder vi op til 2 anonyme samtaler, inden der opstartes et behandlingsforløb.
Pårørende kan også modtage råd og vejledning til at håndtere samlivet med en, der har et problematisk rusmiddelforbrug.

Gå til favrskov.dk/rusmidler