Her kan du læse, hvem der kan modtage partistøtte, og hvad en ansøgning om tilskud skal indeholde.

En kandidatliste, der har deltaget i byrådsvalget i 2021, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årerne 2022-2025. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget.

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

Ansøgning om tilskud

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgning vedrørende byrådsvalget skal indgives via selvbetjeningsløsningen her (login med MitID) 

Ansøgning om tilskud skal indgives inden kalenderårets udgang.

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte Tina Kvist Høhrmann på [email protected]

Ansøgning vedrørende regionsrådsvalget skal indgives til regionsrådet.

Billede af en eng

Søg om partistøtte

Søg digitalt om partistøtte - log på med MitID.

Søg om partistøtte