Tilmeld dig vores indkøbssystem, hvis du er interesseret i at byde ind på lejlighedsvis buskørsel

Vi vil gerne indhente løbende tilbud på lejlighedsvis buskørsel til halv- og heldagsture for kommunens afdelinger. Derfor giver vi dig mulighed for at sende en ansøgning til vores indkøbssystem over virksomheder, der tilbyder buskørsel.

Ansøgning gælder, indtil indkøbssystemet udløber.

Hvordan tildeler vi ordrer?

Tildeling af konkrete ordrer i indkøbssystem sker efter miniudbud. Prisindhentningen vil foregå på mail, og tildelingen af den konkrete ordre sker efter princippet laveste pris.

Alle ansøgere kan søge om optagelse i indkøbssystem. De leverandører, som er blevet optaget i systemet, bestemmer selv hvilke og hvor mange buskørsler, de ønsker at byde på.

Ansøgningen og de efterfølgende tilbud skal være på dansk.

I forbindelse med en tilbudsindhentning på en buskørsel skal tilbudsgiverne efterleve kravspecifikationen og aftalebetingelserne uden forbehold.

Sådan gør du

Udfyld skemaet "Lejlighedsvis buskørsel" via linket nedenfor.

Undervejs i skemaet skal du oplyse information om din virksomhed - og så skal du acceptere aftalevilkårene, kravsspecifikationen for buskørslen og tro- og love-erklæringen.

Du skal desuden vedhæfte:

  1. Kopi af forsikringspolice for erhvervsansvarsforsikring eller dokumentation for at denne er tegnet. Skal opfylde kravene i pkt. 14
  2. Udfyldt vogn-oversigt med oplysninger om de busser, som leverandøren vil benytte ved kørsler for Favrskov Kommune.