Tilmeld dig vores indkøbssystem, hvis du er interesseret i at byde ind på lejlighedsvis buskørsel

Vi vil gerne indhente løbende tilbud på lejlighedsvis buskørsel til halv- og heldagsture for kommunens afdelinger. Derfor giver vi dig mulighed for at sende en ansøgning til vores indkøbssystem over virksomheder, der tilbyder buskørsel.

Ansøgning gælder, indtil indkøbssystemet udløber.

For at blive optaget i indkøbssystemet er det en forudsætning, at du kan aflevere en tro- og loveerklæring (udbudsbilag A) og opfylde kravene, som du kan læse i kravspecifikationen nedenfor, i hele optagelses perioden.

Hvordan tildeler vi ordrer?

Tildeling af konkrete ordrer i indkøbssystem sker efter miniudbud. Prisindhentningen vil foregå på mail, og tildelingen af den konkrete ordre sker efter princippet laveste pris.

Alle ansøgere kan søge om optagelse i indkøbssystem. De leverandører, som er blevet optaget i systemet, bestemmer selv hvilke og hvor mange buskørsler, de ønsker at byde på.

Ansøgningen og de efterfølgende tilbud skal være på dansk.

I forbindelse med en tilbudsindhentning på en buskørsel skal tilbudsgiverne efterleve kravspecifikationen og aftalebetingelserne uden forbehold.

Sådan gør du

Udfyld skemaet "Lejlighedsvis buskørsel"

Undervejs i skemaet skal du oplyse information om din virksomhed - og så skal du acceptere aftalevilkårene, kravsspecifikationen for buskørslen og tro- og love-erklæringen.