I Favrskov Kommune har vi fokus på skovrejsning.

Skovene beskytter vores grundvand, giver gode betingelser for biodiversitet, de er smukke at se på, gå tur i og lege i.

Over de seneste år er flere nye skove skudt op i vores kommune, og der er planer om flere endnu. På siden her giver vi dig et overblik over de nye skove, der er kommet til og nye skove, der er på vej. 

Himmerigskoven fra oven

Himmerigskoven

Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune indgik i december 2015 en samarbejdsaftale om at etablere 180 hektar ny skov mellem Hinnerup og Grundfør over en årrække. Anden etape af etableringen er afsluttet og området er taget i brug af besøgende.

Skovområdet består af træer, buske, anlagte stier og græsområder til kvæg i sæsonen.

En hundeskov, en Hjertesti og lille skovbotanisk have, hvor man kan se almindelige lokale træarter, er under etablering.

Skovrejsning ved Hadbjerg

Folkeskov mellem Hadsten og Hadbjerg

Ved indsamlingsshowet 'Danmark planter træer' i 2019 præsenterede Favrskov Kommune første del af en ny folkeskov mellem Hadsten og Hadbjerg. Her plantede lokale borgere og andre interesserede træerne. 

Med hjælp fra den danske selvejende institution Growing Trees Network Foundation er der plantet ét træ for hver indsamlet 20 kroner i Danmark. Målet for tv-showet var at plante én million træer i hele Danmark.

Foråret 2021 blev resten af den 5 ha store skov tilplantet og indhegnet. Alle er velkomne til at gå i området, der er låger i hegnet.

Kommende skovrejsninger

I Favrskov kommunes kommuneplan 2021-32 er der udlagt 54 områder til skovrejsning. De udgør i alt 2.368 hektar, hvor skovrejsning i de fleste tilfælde kan realiseres efter den nødvendige myndighedsbehandling ved kommunen.

Ønsker om privat skovrejsning skal anmeldes til kommunen forud for tilplantning.

Byrådet ønsker at bidrage til at realisere mere skov og har vedtaget en plan for skovrejsning med fokus på multifunktionalitet med vægt på at beskytte grundvandet. Herudover inddrages rekreativt miljø, bynærhed, grønt danmarkskort, biodiversitet og CO2-binding. Det er de samme fokuspunkter, som Naturstyrelsen anvender ved statslige skovrejsning.

Aktuelt arbejder vi på seks prioriterede områder til skovrejsninger, som du kan se i kortet nedenfor – markeret med røde ringe.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

grundvand@favrskov.dk