I Favrskov Kommune har vi fokus på skovrejsning.

Skovene beskytter vores grundvand, giver gode betingelser for biodiversitet, de er smukke at se på, gå tur i og lege i.

Over de seneste år er flere nye skove skudt op i vores kommune, og der er planer om flere endnu. På siden her giver vi dig et overblik over de nye skove, der er kommet til og nye skove, der er på vej. 

Himmerigskoven fra oven

Himmerigskoven

Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune indgik i december 2015 en samarbejdsaftale om at etablere 180 hektar ny skov over en årrække. Anden etape af etableringen er nu og afsluttet og området er taget i brug af besøgene. Skovområdet består af træer, buske, anlagte stier og græsområder til kvæg i sæsonen.

Skovrejsning ved Hadbjerg

Folkeskov mellem Hadsten og Hadbjerg

Ved indsamlingsshowet 'Danmark planter træer' i 2019 præsenterede Favrskov Kommune første del af en ny folkeskov mellem Hadsten og Hadbjerg.

Med hjælp fra den danske selvejende institution Growing Trees Network Foundation bliver der plantet ét træ for hver indsamlet 20 kroner i Danmark. Målet for tv-showet var at plante én million træer i hele Danmark.

 

Kommende skovrejsninger

I Favrskov Kommune Kommuneplan 2021-32 er der udlagt 54 områder til skovrejsning. Det udgør i alt 2.368 hektar, som vi arbejder på at realiserer. Aktuelt arbejder vi på seks prioroterede områder til skovrejsninger, som du kan se i kortet nedenfor - markeret med røde ringe.

Den foreslåede plan for skovrejsning har fokus på multifunktionalitet med vægt på beskyttelse af grundvandet. Herudover inddrages rekreativt miljø, bynærhed, grønt danmarkskort, biodiversitet og CO2-binding. Det er de samme fokuspunkter, som Naturstyrelsen anvender ved statslige skovrejsninger.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

grundvand@favrskov.dk