Favrskov Kommune har udarbejdet en folder med retningslinjer for skiltning i det åbne land.

Folderen giver klare bud på, hvor man må opsætte skilte på landet.
Retningslinjerne er en hjælp til borgere og erhvervsdrivende, der ønsker at sætte skilte op.

Retningslinjerne gælder eksempelvis,

  • hvis man vil sælge tomater af egen avl og gerne vil sætte et tilbudsskilt op ved vejen.
  • hvis man som forening vil informere om et stort marked.
  • hvis man har etableret sig med sin virksomhed i en landbrugsbygning.

I byerne er skiltning underlagt vejlovgivningen og almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglement og lokalplaner.

Kontakt