Sundhedscentre og sundhedsklinikker

Favrskov Kommune har fire sundhedscentre, der rummer en række forskellige sundhedstilbud til alle borgere i kommunen.

Sundhedscentrenes mål er at skabe gode rammer for genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse i Favrskov Kommune.

I centrene finder du blandt andet:

Sundhedscenter Favrskov, Hadsten

Favrskov Sundhedscenter, Hadsten

Hovvej 76, 8370 Hadsten
Tlf. 89 64 21 10

Lån lokaler i Favrskov Sundhedscenter, Hadsten - læs her, hvordan du gør

Centret huser også afdelingen "Myndighed og Administration", der blandt andet tildeler hjælp til borgere med handicap og psykiske udfordringer, eksempelvis mestring (bostøtte) og botilbud.

Kultur- og sundhedscenter Inside

Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel

Dalvej 1, 8450 Hammel

For booking af lokaler (telefontid hverdage kl. 9-13)
Tlf.: 89 64 15 00, tast 3
Mobil 24 78 37 48

Hvis du har spørgsmål til sundhedstilbud er du velkommen til at ringe på tlf. 89 64 21 10.

Sundhedscenter Favrskov, Ulstrup

Favrskov Sundhedscenter, Ulstrup

Hovedgaden 58, 8860 Ulstrup (en fløj på Ulstrup Skole).

Tlf. 89 64 21 10

Du skal kontakte fagpersonalet telefonisk for at få en aftale om det, du har brug for. Medarbejderne booker lokaler i centret, når de har aftaler med borgerne. Derfor er der ikke altid personale i sundhedscentret.

Hinneruplund - Sundhedscenter Hinnerup

Favrskov Sundhedscenter, Hinnerup

Herredsvej 16, 8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 12 00

Sundhedsklinikker

Sundhedsklinikkerne i Favrskov Kommune er et samlet tilbud, hvor du kan få råd og vejledning om at tage hånd om din egen sundhed.

På sundhedsklinikkerne kan du blandt andet få kostvejledning, hjælp til rygestop, dosering af medicin og injektion af medbragt medicin. Du kan også få målt dit blodsukker og blodtryk, skiftet støttebind, fjernet sting og få hjælp til andre sygeplejeopgaver.

Mere om sundhedsklinikker i Favrskov

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Sundhedsklinikkerne er for alle kommunens borgere, der har brug for lægeordineret sygepleje eller rådgivning om varetagelse af egen sundhed.

Pårørende til borgere med kronisk eller alvorlig sygdom med behov for støtte og vejledning er også velkomne til at besøge sundhedsklinikkerne.

Du skal henvises af din egen læge.

Derefter kan du kontakte os direkte pr. telefon 89 64 14 14.

Hjælpen i sundhedsklinikkerne er gratis, dog skal du selv betale for evt. medicin.

Du skal også selv sørge for transporten til og fra sundhedsklinikken.

Sundhedsklinikkerne ligger i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Thorsø og Ulstrup.

Klinikkernes sygeplejersker kan hjælpe med både praktiske problemer og rådgivning.

doseringsæske

Her finder du sundhedsklinikkerne i Favrskov

  • Favrskov Sundhedscenter, Hovvej 76, 8370 Hadsten
  • Favrskov Sundhedscenter, Herredsvej 16-18, 8382 Hinnerup
  • Favrskov Sundhedscenter, Dalvej 1, 8450 Hammel
  • Favrskov Sundhedscenter, Hovedgaden 58, 8860 Ulstrup
  • Plejecenter Thorshøj: Kirkegade 8, 8881 Thorsø

Hvis du vil lave en aftale i en af sundhedsklinikkerne, kan du ringe til den kommunale sygepleje på tlf. 89 64 14 14.