Integration

Målet er integration

I Favrskovs integrationsafdeling modtager vi flygtninge over 18 år, finder bolig og hjælper dem ind på arbejdsmarkedet. Integrationsteamet yder hjælp efter princippet "hjælp til selvhjælp".

Vi hjælper følgende målgrupper i Integrationsafdelingen:

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte til flygtninge eller danskere
  • Ægtefælleforsørgede til flygtninge eller danskere

Målet for vores hjælp til dig er, at du kan forsørge dig selv. Til at hjælpe dig på vej, følger du et integrations- eller introduktionsprogram, som blandt andet byder på sprogskole, praktik eller ansættelse med løntilskud i en virksomhed samt øvrige tilbud, der gør dig klar til arbejde eller uddannelse.

Vi har mulighed for tolkning til møder med dig. På Jobcenter Favrskov har vi arabiske og ukrainske tolke ansat; til øvrige sprog bruger vi telefontolkning. 

Åben rådgivning torsdag kl. 14.30-16.30

Vi har to tilbud hver torsdag:

Hjælp til flygtninge

Hver torsdag kl. 14.30-16.30 hjælper Dansk Røde Kors blandt andet med ansøgning om at forny din opholdstilladelse, ansøgning om fritidspas samt råd og vejledning i hverdags-spørgsmål. 

Det foregår i Integrationsafdelingens lokaler på Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

Hjælp til økonomi og breve

Jobcenter Favrskov har et tilbud til udenlandske borgere, der bor i kommunen, hvor du kan komme og få hjælp til at oversætte og forstå breve, forstå regninger samt få diverse råd og vejledning.

Det foregår hver torsdag kl. 14.30 – 16.30.

  • I lige uger foregår det på Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten
  • I ulige uger foregår det i Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel

Du behøver ikke bestille tid, du kan bare møde op.

Skal du lære dansk?

Integrationsafdelingen tilbyder danskuddannelse til udlændinge. Kontakt os for at høre, om du kan være berettiget hertil.

Her samarbejder vi blandt andet med Sprogcenter Randers.

Solopgang ved marker

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Læs mere om ydelser på borger.dk

Repatriering – om at vende tilbage til dit hjemland

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland, har du mulighed for at søge om støtte til repatriering.

Vejledning og ansøgning

Hvis du ønsker vejledning om dine muligheder for at vende tilbage til dit hjemland er første skridt en samtale med Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet informationsmateriale om repatriering oversat til en række sprog. Derudover tilbyder Dansk Flygtningehjælp en personlig rådgivningssamtale ud fra deres specialviden om forskellige hjemlande.

Før du taler med Dansk Flygtningehjælp, anbefaler vi, at du udfylder et skema på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Skemaet finder du her

Hvis du efter din snak med Dansk Flygtningehjælp fortsat ønsker at vende tilbage til dit hjemland, vil du i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udfylde en ansøgning om støtte til repatriering. Herefter kontaktes jobcentret og ydelsescentret i Favrskov Kommune, som beslutter, hvad du kan få udbetalt i støtte.

Læs mere om repatriering hos Dansk Flygtningehjælp

Kommunens vejledningspligt

Hvis du er i målgruppen for repatriering og allerede er i kontakt med jobcentret, vil du løbende blive vejledt om mulighederne for repatriering i forbindelse med dine samtaler i jobcentret.

Har du haft opholdstilladelse i Danmark i mere end 5 år og har du indenfor de seneste 3 år i mindst 1,5 år modtaget en kontanthjælpslignende forsørgelsesydelse fra kommunen, vil du hvert 2. år blive indkaldt af jobcentret til en vejledningssamtale om mulighederne for repatriering. Det gælder også, hvis du aktuelt er i beskæftigelse. 

Jobcentret vil til samtalen spørge dig om dine overvejelser om at vende tilbage til dit hjemland og fortælle dig om repatrieringsordningen samt hvad den indeholder af muligheder, fx den økonomiske støtte og muligheden for at tage på rekognosceringsrejse i dit hjemland. Hvis du er interesseret i at repatriere, vil du blive henvist til Dansk Flygtningehjælp for nærmere vejledning og for udarbejdelse af en ansøgning om støtte.

Du er altid velkommen til at kontakte jobcentret, hvis du ønsker at høre om dine muligheder.

Kontakt

Integration

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten

Tlf. 89 64 10 10

Mail: [email protected]

Laila Dyrbye

Afdelingsleder for Job og Udvikling

Tlf.: 89 64 42 65
Mail: [email protected]