You are here

Veje og stier

Det er Trafik og Veje, der har ansvaret for veje og stier i Favrskov Kommune.

Vedligeholdelse af veje

En del veje i kommunen er private fællesveje. Det betyder, at det er de grundejere, som bor langs vejen, der selv skal sørge for, at vejen er i god og forsvarlig stand.

På de offentlige veje kan kommunen sætte en reparation i gang, men det kan vi ikke på de private fællesveje. 

Du kan læse mere om opklassificering af veje her

Læs mere om

 • Gadefejning

  Favrskov Kommune har lavet en aftale med en entreprenør om at feje vejene i kommunen med en maskine.
   
  Der skal blandt andet fejes langs kantstenene på alle offentlige veje i kommunen. På alle de overordnede veje fejes der fem gange om året, mens boligvejene  fejes to gange om året.
   
  Forårsfejning, hvor der fejes på alle veje, sker efter vintersæsonen med opstart i ugerne 13-16 afhængigt af placeringen af påsken.

  Mellemfejningerne sker kun på de overordnede veje. Der fejes tre gange efter følgende princip:
  2. fejning – opstart uge 24-26
  3. fejning – opstart uge 32-34
  4. fejning – opstart uge 39-41

  Efterårsfejning, hvor der fejes på alle veje, bliver udført efter løvfald og inden vinteren med opstart i uge 47-48
   
  Sørg venligst for at stille din bil, trailer og lignende, så entreprenøren kan komme til at feje.
 • Grusveje

  Favrskov Kommune har ansvaret for at vedligeholde de kommunale grusveje.
   
  Grusvejene vedligeholdes så komforten ved at køre med moderat hastighed er god. Undtagelser er våde perioder, forår og efterår samt i perioder med frostvejr.

  Vejene vedligeholdes med vejhøvl prioriteret ud fra mængden af trafik, og en vurderingen af vejenes tilstand. Høvling udføres kun i perioder, hvor det er muligt at opnå et godt resultat.
   
  Kommunen bruger udelukkende stabilgrus på grusvejene. Der udføres ikke støvbekæmpelse på grusveje.
 • Rabatter

  Der bliver slået græsrabatter i to perioder på året - nemlig fra 1. juni og ca. fem uger frem og fra 1. september til ca. 1. november. Slåningen er forskellig i de to perioder.
   

  Sommerslåningen 1. juni - 10 juli:

  • Vi tager hensyn til trafiksikkerheden. Det vil sige, at der slås foran kantpælene, og hvor der er behov for at skabe fuldt udsyn.
  • Vi tager hensyn til fuglene. Der slås så lidt som muligt bagved kantpælene for at give mulighed for skjul og redepladser.
  • Vi tager hensyn til insekterne. Der slås så lidt som muligt, så insekterne har mulighed for at samle føde fra planterne.
  • Vi tager hensyn til særligt værdifulde planter på udvalgte strækninger, som totalslås for at tilgodese de planter, der kræver lys.

  Efterårsslåningen 1. september - 1. november

  • Vi tager hensyn til trafiksikkerhed, vejanlæggets beståen og vinterens snelag. Der slås både foran og bagved kantpælene på nogle strækninger.
  • Vi tager hensyn til fuglene. Nogle strækninger slås ikke, så fuglene kan finde føde her om vinteren.
  • Vi tager hensyn til insekter. Derfor bliver nogle strækninger ikke slået, for så kan insekterne leve her uforstyrret her hele året.
 • Vejriste

  Favrskov Kommune har indgået aftale med en entreprenør om at tømme rendestensbrøndene. 
   
  Rendestensbrøndene tømmes en gang årligt på alle offentlige veje i kommunen. Brøndene tømmes efter løvfald og inden vinteren.
   
  Arbejdet udføres i ugerne 42-49.

  Sørg venligst for ikke at parkere din bil og trailer oven på riste og brønde, når entreprenøren skal tømme brøndene.

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

07.09.2020
anoh